Z tajomného hradu v Karpatoch na Dobýjačku hradu Beckov 29.08.2020

PROGRAM:
07:00 hod odchod zo Žiliny do Trenčianskych Bohuslavíc
09:00 hod prehliadka kaplnky Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktorá bola postavená v rokoch
1762 až 1763 v neskoro rokokovo-klasicistickom slohu, ako časť kaštieľa grófa Františka Antona Erdődyho. Kaštieľ,
ku ktorému priliehal park predstavujúci unikátnu napodobeninu parku vo Versailles v roku 1905,však až na kaštieľsku kaplnku zbúrali.
Celý interiér kaplnky je jednotne riešený a tvorí vzácny neporušený rokokový celok s dominujúcou úlohou nástenných malieb.
Tieto sú rozmiestnené do menších i väčších oválnych plôch a orámované ornamentom.

Pokračovanie do Čachtíc, výjazd na hrad vláčikom – za príplatok,
11:00 hod prehliadka hradu s miestnym sprievodcom, po prehliadke osobné voľno na obed.

13:30 hod pokračovanie na hrad Beckov, kde sa v tento deň koná podujatie Dobýjačka, aká tu už dávno nebola!
Na Beckove môžete vidieť a zažiť obliehanie stredovekého hradu, rôzne šermiarske ukážky a príbeh na pokračovanie,
ktorý vám ukáže súboj na život a na smrť.
Tešiť sa môžete na: ukážky palných obliehacích zbraní, dobýjanie hlavnej brány, stavanie barikády,
vyrážanie tretej brány baranidlom, útok na donjon, vyjednávanie a dobový tábor.

Cca 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 18:30 hod.

Cena: 23 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: tuzemské UNION poistenie 1 €/osoba

Vstupné:                                                                    dosp.os.                          +65 r. ZŤP                     deti 6-15 r.
milodar v Trenčianskych Bohuslaviciach
výjazd vláčikom na hrad Čachtice                        5 €                                       3 €                                         3 €
Hrad Čachtice                                                              3 €                                        2 €                                         1,50 €
Hrad Beckov                                                                 5,50 €                                  4,50 €                                   3,50 €


PRAJEME VÁM PRÍJEMNÉ ZÁŽITKY !

ZDIEĽAJTE!