Mesto, ktoré fakt nie je bežné...: Kežmarok a Spišská Sobota 01.09.2020

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Kežmarku, cestou bezpečnostná prestávka na Štrbe.
09:00 hod predpokladaný príchod do Kežmarku. Počas pobytu v meste sa prejdeme po starodávnych uliciach a navštívime
viaceré pozoruhodnosti. Nezabudneme ani na osobné voľno na obed a posedenie pri kávičke.
V meste, v ktorého chotári sa odohralo trinásť vojen, z toho jedna vyše storočná s blízkou Levočou o právo skladu
a druhá takmer 250-ročná, ktorú viedlo mesto s vlastným hradom, v meste, do ktorého histórie sa zapísali
Rákociho protihabsburské povstania, určite nevynecháme:
Drevený evanjelický artikulárny kostol, od roku 2008 zapísaný na listine UNESCO v rámci zápisu
súboru Drevených chrámov v slovenskej časti Karpatského oblúka. Pri príležitosti 500. výročia v roku 2017 bola vydaná poštová
známka s vyobrazením barokového organu, ktorá získala 2. miesto v súťaži o najkrajšiu rytú poštovú známku Európskej únie
„Les Grands Prix de l’Art Philatélique Belge et Européen“ v Bruseli.
Nový evanjelický kostol postavený v eklektickom štýle so zaujímavými orientálnymi prvkami.
Nachádza sa v ňom Mauzóleum Imricha Thökölyho, majiteľa hradu a bojovníka za náboženskú slobodu
v časoch reformácie.
Neskorogotickú baziliku sv. Kríža, ktorá patrí medzi najväčšie a najkrajšie gotické pamiatky na Spiši.
Najstaršie kamenné časti kostola sú z pol. 13. stor. Dnešná podoba stavby pochádza z veľkolepej gotickej prestavby
v r. 1444 – 1498. Prestavbe pomáhalo mesto a majiteľ hradu – rodina Zápoľských. Medzi najvzácnejšie časti patrí
ukrižovaný Kristus z hlavného oltára, ktorý pochádza z dielne Majstra Pavla z Levoče.
Kežmarský hrad, jediný úplne zachovaný hrad na Spiši. Postavenie hradu sa spája s menom rodiny Zápoľských – prvá
písomná správa o hrade je z r. 1463. R. 1528 prevzala hrad do svojho majetku rodina Lasky. Rôznymi transakciami
a zálohovaním sa hrad a nezákonne aj mesto Kežmarok dostalo r. 1579 do rúk rodiny Thököly.
Jej štyri generácie sídlili v Kežmarku do r. 1684. Posledným vlastníkom hradu bol Ferdinand Rueber, od ktorého si mesto r. 1702
zakúpilo hrad do svojho vlastníctva.
Cca 17:00 hod odchod na cestu späť, fotostop v Spišskej Sobote, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod

CENA: 29 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: UNION poistenie 1 €/os.

Vstupné:                                    dosp.os.            dôchodca       študent       dieťa do 15 r.             ZŤP
Drevený evanjelický
artikulárny a nový kostol        3 €                        3 €                        2 €                1,50 €                    1,50 €
Kežmarský hrad                         6 €                        3,50 €                  3 €                2,50 €                    3 €
Múzeum meštianskej
bytovej kultúry                           3 €                         1,50 €                 1,50 €           1,50 €                   1,50 €

ZDIEĽAJTE!