Unikátne technické pamiatky na Východnom Slovensku 15.08.2020

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny bezpečnostná prestávka na Štrbe, pokračovanie do Fričoviec.
09:15 hod fotozastávka pri kaštieli, ktorý je jedinečný svojou sgrafitovou figurálnou výzdobou zo 17. storočia.
Autor použil kombináciu dvoch farieb – slonovej kosti a sivočierného uhlíka.
Hlavy postáv sú s porovnaním s telom väčšie, keďže sa divák pozerá zdola nahor. Výber postáv je z rozličných oblastí: antickí bohovia,
symbolické postavy ľudských cností, postavy z uhorskej a poľskej histórie, cisári slávnej ríše Rímskej...
Dnes kaštieľ slúži ako hotel a je v súkromnom vlastníctve.
09:30 Pokračovanie do Prešova, 10:00 hod návšteva Solivaru, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
Komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia je unikátny.
K objektom Solivaru patrí aj šachta Leopold, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.
Jamu Leopold začali hĺbiť už v roku 1571 a najimpozantnejšia budova je sklad soli.
Prehliadka komplexu trvá 1,5 hodiny, má dĺžku 1,3 km a štyri objekty: od Skladu soli 700m výstup do kopca k objektu Gápľa
a aj v ostatných objektoch sú viaceré schodiská.
Pre menej zdatných turistov ponúkame malý okruh v budove Skladu soli, ktorý trvá 25 minút.
Po prehliadke osobné voľno na obed.
13:00 hod pokračovanie do oblasti Slanských vrchov, kde sa nachádza tajuplný svet slávnych Opálových baní
14:00 hod návšteva najstaršej opálovej bane na svete, kde ťažba prebiehala až do roku 1922 a ktorej opály majú pre svoje jedinečné vlastnosti
vysokú hodnotu Systém podzemných chodieb dosahuje 35 kilometrov a v roku 2015 sa vďaka nadšeniu dobrovoľníkov podarilo bane sprístupniť verejnosti. Okruh v dĺžke 1 km v nenáročnom teréne pri teplote 4 až 6 °C spolu s výkladom sprievodcu trvá približne hodinu.
15:30 hod odchod na cestu späť, bezpečnostná prestávka na Štrbe
19:30 hod predpokladaný návrat do Žiliny

Cena zájazdu: € 33/ os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok:
vstupné                       dosp.os.                             senior do 70 r.                       nad 70 r.                deti 6-15 rokov               do 6 rokov
múzeum Solivar            5,50 €                                   2,50 €                                  zdarma                          2,50 €                          zdarma
vstupné len Sklad soli 2 €                                         1 €                                        zdarma                          1 €                                zdarma
Opálové bane               10 €                                      10 €                                            10 €                          5,50 €                                5,50 €

ZDIEĽAJTE!