Z najkrajšieho hradu v Malých Karpatoch do komnát bohatstva a moci 25.07.2020

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Častej
09:00 hod prehliadka hradu Červený Kameň, ktorý môžeme označiť za najkrajší hrad v Malých Karpatoch.
V 16. storočí bol prestavaný na mohutnú pevnosť s fortifikačným systémom patriacim k vrcholom vtedajšej vojensko-obrannej stratégie.
Hoci na mieste pôvodného kráľovského hradu z 13. storočia postavili v prvej polovici 16. storočia mohutnú pevnosť Fuggerovci,
jeho história sa od roku 1583 do druhej svetovej vojny spája s Pálfiovcami.
Tento významný uhorský rod ho postupne prebudoval na reprezentačné sídlo s bohatou štukovou a freskovou výzdobou interiérov.
Nájdeme tu nádherné šľachtické salóny, luxusné spálne, ale i jedáleň či rytiersku sálu.
Hrad Červený Kameň je známy okrem iného i vďaka tomu, že sa tu natáčali filmy ako Princezná Fantaghiró, Šialene smutná princezná či Dračie srdce.

11:00 hod pokračovanie do Modry, krátka prechádzka po meste a návšteva
Múzea slovenskej keramickej plastiky. Nachádza sa v starom vinohradníckom dome v malebnom zákutí
v tesnej blízkosti mestských hradieb zo 17. storočia. Expozícia modranskej keramickej výroby v Modre zachytáva tradičné mestské remeslo od obdobia prvých písomných prameňov. Všíma si keramické tradície, život v hrnčiarskom cechu a výrobky, ktoré v dielňach vyrábali hrnčiari a džbankári.

12:30 hod pokračovanie do Pezinka po príchode osobné voľno na neskorý obed

14:00 hod prehliadka renesančného zámku, ktorý v súčasnosti slúži aj ako hotel.
Pôvodne vodný hrad s dvojitými múrmi a vodnými priekopami bol vo svojich začiatkoch, v 13. storočí, sídlom veľmožov zo Svätého Jura a Pezinka.
Takmer osemsto rokov slúžil ako znak bohatstva a moci. Komnaty grófa Pálffyho sú zariadené ako v čase najväčšej slávy tohto rodu- obrazy,
vyrezávaný originálny barokový nábytok uhorskej aristokratickej vrstvy, nádherné stropy, dvere i okná...

Po prehliadke presun autobusom k Schaubmarovmu mlynu.
Je to jediný zachovalý potočný mlyn na Slovensku s funkčnou mlynskou technológiou.
Nájdeme tu expozíciu mlynárstva a galériu výtvarného umenia, v ktorej dostáva priestor najmä moderné
a súčasné umenie a dizajn. V súčasnosti prebieha dočasná výstava „Do Divočiny“.

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny o 19:30 hod.


Cena: 32 € / os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné

Červený Kameň 6 €/dosp. os.; 3,60 €/seniori nad 62 r., ZŤP; 3 €/deti 6-18 r., držitelia ISIC, EURO 26, ITIC;
Múzeum v Modre 2 €/dosp. os.; 1 €/žiaci, študenti, seniori, ITIC; ZŤP zdarma
Zámok Pezinok 7 €/ dosp.os. , 4 € / sen.ZŤP , 3,50 € žiak , štud.
Mlyn 3 €/dosp. os.; 1,50 €/ seniori, študenti, deti od 6 r., ZŤP

ZDIEĽAJTE!