Rímske mesto Carnuntum a zámok Schlosshof 25.07.2020

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Petronell Carnuntum.
Na priesečníku jantárovej cesty a cesty popri Limes- Romanus sa popri vojenskom tábore v polovici 1. storočia n. l. vyvinulo občianske mesto Carnuntum, neskôr hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia. V čase svojho najväčšieho rozkvetu bolo porovnateľné s Kolínom, Trierom, či Yorkom.
Jeho sláva dávno zanikla, ale my môžeme pri našej návšteve v Prírodnom múzeu v Petronelle nahliadnuť do každodenného života
majetných a hrdých rímskych občanov.
Dom občana Lucia, obchodníka s látkami, stĺporadie pri Villa Urbana, či čarovné rímske záhrady plné kvetov námto umožnia.
Amfiteáter je jedinou pôvodnou ešte viditeľnou súčasťou bývalého vojenského mesta.
Zachované múry pochádzajú z novšej prestavby približne z konca 2. storočia n. l.

V kúpeľoch Bad Deutsch- Altenburg architekt Dridrich Ihmann vybudoval šperkovnicu archeologického parku- múzeum Carnuntinum- v štýle vidieckej vily a v roku 1904 ho slávnostne otvoril rakúsky cisár Franz Joseph.
Šperky, náradie, zbrane, ale i kultové predmety sú zreštaurované s mimoriadnou presnosťou.


Popoludní pokračovanie do Schlosshofu,
14:00 hod návšteva nádherného barokového sídla princa Eugena Savojského, ktorý bol jeho najznámejším majiteľom:

ako jedna z mála známych osobností, si od svojich rovesníkov zaslúžil uznanie už počas svojho života.

Mária Terézia si tu zas zriadila svoje vdovské sídlo a jej syn, cisár Jozef II., financoval jeho prestavbu.
Nádherný komplex kniežacieho paláca, umelecky tvarované terasovité záhrady a idylický statok,
sú dnes po dôkladnej rekonštrukcii prístupné turistom.
Ponúkajú tak ucelený obraz o kultúre bývania v čase baroka.
Rozľahlá záhrada usporiadaná v siedmich  stupňovitých terasách siaha až ku rieke Morave.
Len máloktoré barokové parky Európy môžu súťažiť s krásou parku, ktorý založili pre princa Eugena.

17:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod

CENA: € 24/os.  za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

                                Nepovinný príplatok:  zájazdové poistenie UNION 2 €/os.                              
Orientačné vstupné: Carnuntum 10 €/skupinové vstupné;

                             zámok Schlosshof 15 €/dosp.os.; 13 €/seniori nad 60 r., ZŤP, študenti 19-25 r.; 9 €/6-18 r.

ZDIEĽAJTE!