Liptovská sakrálna cesta a Kvačianska dolina

Program:

07:00 hod odchod zo Žiliny smerom na Ružomberok do Martinčeka,
08:30 hod návšteva Kostola sv. Martina z Tours z polovice 13.storočia, ktorý kedysi slúžil viacerým dedinám.
Má tradičnú dispozíciu, ako aj architektonické detaily. V interiéri sú stredoveké nástenné maľby z roku okolo 1300:
sv. Ján Krstiteľ, sv. Martin na koni a žobrák, fragment Nebeského Jeruzalema, Posledný súd s Kristom a anjelmi,
postavy zatratených, anjeli v diakonských rúchach.

09:30 hod pokračovanie do Kvačianskej doliny, turistika v malebnom horskom prostredí s roklinami a vyhliadkami.
Skalný útvar Jánošíkova hlava, vyhliadka Kobyliny, ktorá ponúka pohľad do údolia Kvačianky a malebná krajina
so starým dreveným vodným mlynom v časti Mlyny Oblazy je len zlomok toho, čo príroda Liptova ponúka.

Popoludní zastávka v Liptovských Matiašovciach, kde sa na veľmi peknom mieste nachádza Kostol sv. Ladislava.
Obohnaný pevnostným múrom so strieľňami a baštami zo 17. storočia, zastrešenými šindľovými strieškami má aj pevnostnú vežu,
ktorá je staršia ako samotný kostol. Interiér zdobia oltáre ranného baroka. Hlavný oltár je zasvätený sv. Ladislavovi kráľovi.

cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hodiny.


Cena:19 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok - upresníme: milodar v kostoloch
                                                                        domáce Union zájazdové poistenie

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 25

ZDIEĽAJTE!