Vodné mlyny na Dunaji

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny.
Množstvo vodných tokov v Podunajskej nížine ponúkalo v minulosti rýchly rozvoj špecifických stavieb, akými sú vodné lodné mlyny.
Lodné mlyny, zakotvené na rieke, alebo na jej brehu, však boli prekážkou vodnej plavby, najmä, ak mali v riečišti hate.
A tak na základe tzv. vodného zákona z roku 1885 boli zrušené všetky lodné mlyny, ktoré nevyhovovali policajným predpisom.
Majitelia niektorých z nich požiadali o povolenie na prestavbu na mlyn kolový.
Jedným z nich je mlyn v Jelke v prekrásnom zákutí na brehu Malého Dunaja. Podľa spomienok bývalého majiteľa tu mleli prevažne raž.
Vedie k nemu asi kilometrová prašná poľná cesta a v jeho blízkosti je vybudovaný skanzen, ktorý prezentuje poľnohospodársku minulosť.

Vodný mlyn asi 2 km za obcou Tomášikovo pochádza z roku 1895. Dodnes sa zachoval v pôvodnom stave, bez rušivých zásahov do konštrukcie,
s uceleným a prevádzkyschopným mlynským zariadením. Dnes slúži ako technická pamiatka ľudového mlynárstva na južnom Slovensku.

Osobné voľno na obed v štýlovej reštaurácii a prehliadka mlyna.

Pokračovanie autobusom do Kolárova. Návšteva areálu Múzea vodného mlynárstva. Areál sa nachádza v krásnom prírodnom prostredí,
v juhozápadnej časti Žitného ostrova. Bol vybudovaný ako súčasť kultúrnej pamiatky.
Plávajúci mlyn na území ktorého zloženie flóry a fauny je typickým reprezentantom ekosystému lužného lesa.
K neodmysliteľnej súčasti územia patrí už od polovice 15.storočia "Hrad mieru", ktorého zvyšky sú ešte zachované.
K ďalším pozoruhodnostiam tohoto územia a areálu patrí drevený most pre peších s celodrevenou zastrešenou konštrukciou.
Svojou dĺžkou 86 m sa radí medzi najdlhšie v Európe.

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod

CENA: 33 € /osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CKNepovinný príplatok: domáce Union zájazdové poistenie

Orientačné vstupné - upresníme : úhrada pri objednávke
                                                                    dosp.os.                    dieťa,senior, ZŤP
Vodný mlyn Jelka                                     2 €                                       1 €
Vodný mlyn Tomášikovo                       1 €                                       0,50 €
Múzeum vodného mlynárstva             2 €                                        1 €

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte osôb 25.

ZDIEĽAJTE!