Liptovská sakrálna cesta

Program:

08:00 hod odchod zo Žiliny do Vlkolínca, prechádzka po jedinečnej lokalite, ktorá je zapísaná na zozname UNESCO. Drevená zvonica, Sýpka,
Roľnícky dom a ďalšie nenarušené zrubové domy predstavujú stredoveké dedinské sídlo horských a podhorských oblastí,
ktoré obklopuje typická krajina s úzkymi pásikmi polí a pasienkov.

Po prehliadke a osobnom voľne na občerstvenie návšteva kostolíka Všetkých svätých,
ktorý stojí osamotený na ceste medzi Ružomberkom a Ludrovou.
Jeho pôvodný neskorogotický oltár Korunovanie Panny Márie je umiestnený v Liptovskom múzeu v Ružomberku.
Nástenné maľby kostolíka sú mimoriadne vzácne. Kostolík sa preslávil freskami, ktoré ho spájajú s tajomným rádom templárov.

Prestávka na obed.

Popoludní návšteva Kostola sv. Šimona a Júdu v Strednom Sliači, ktorý tu vyrástol okolo roku 1330.
Ukrýva najväčší zachovaný stredoveký tabuľový obraz na Slovensku. Fresky v Sliačoch preslávi predovšetkým Obraz Panny Márie Ochrankyne,
ktorá pod svojim ochranným plášťom skrýva prelátov, mníchov, vojakov i ženy.
Táto madona bola dlhé roky zobrazená na tisíckorunovej bankovke SR.

V Liptovských Sliačoch nájdeme aj modernú architektúru: Kostol Dvoch Sŕdc je na Slovensku svojim stvárnením jedinečný.

Po prehliadke odchod na cestu späť, zastávka na Salaši Krajinka, predpokladaný návrat do Žiliny do 17:30 hod.


Cena:18 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: milodar v kotoloch – upresníme pri objednávke
                                            zájazdové UNion domáce poistenie


Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 25.

ZDIEĽAJTE!