Veľké Leváre - Holíč - Kopčany

Program: 11.07.2020 sobota

06:00 hod odchod zo Žiliny do Veľkých Levár, kde sa zachovala najväčšia lokalita pôvodného obydlia Habánov v Európe,
ktorí v r. 1592 postavili Habánsky dvor. Habáni sa svojim spôsobom života snažili napodobniť obec prvotných kresťanov
založenú na spoločnom vlastníctve majetku. Mali spoločné dielne, spoločne sa stravovali. Nazývali sa bratmi a sestrami a svoje sídliská označovali
ako „bratský dvor“. Boli vo všetkom sebestační, starali sa o výchovu a vzdelávanie detí, sami trestali previnilcov...

09:30 hod prehliadka expozície s miestnym sprievodcom.

10:45 hod presun do Holíča,
11:30 hod prehliadka kaštieľa - zámku, ktorý až do roku 1918 patril cisárskemu rodu Habsburgovcov. Pre jeho komfortnosť a reprezentatívnosť
ho využívali ako svoje letné sídlo, ktoré vzniko na mieste niekdajšieho strážneho hradu. Honosná panská rezidencia dnes ponúka kolekciu holíčskej keramiky, expozíciu dobových remesiel a cechov, obrazy a iné exponáty.

Po prehliadke osobné voľno na obed a prechádzku po okolí zámku.

14:30 hod presun do Kopčian, návšteva jednej z najstarších architektonických pamiatok na Záhorí,
ktorou je pôvodom románsky kostolík svätej Margity Antiochijskej. Nachádza sa necelý kilometer od Valov – sídla veľkomoravských kniežat
v chotári obce Mikulčice na moravskej strane.

15:00 hod presun k ďalšej zaujímavosti Kopčian, ktorou je barokový žrebčinec Štít postavený na spôsob tereziánskych barokovo-klasicistických kaštieľov. Spolu s priľahlými lúkami a lesmi boli miestom veľkolepých poľovačiek cisárskej rodiny a jej hostí potom, čo bol v roku 1736 vybudovaný rozsiahly,
neskôr cisársky a kráľovský žrebčín. Cisár František I. sem premiestnil kone z maďarskej pusty. Keď objekt vyhorel, postavili nový,
ktorý tvorí niekoľko budov okolo veľkého dvora s hlavnou reprezentačnou budovou, ku ktorej priliehajú z oboch strán maštale
pre lipicánske kone španielskej jazdeckej školy.

16:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod

CENA: 29 € /osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: domáce zájazdové poistenie UNION
 
                                              vstupné – oznámime po zverejnení termínu


Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte účastníkov 25.

ZDIEĽAJTE!