Dobrá Niva - Zaježová - Vígľaš

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo Žiliny do Dobrej Nivy,
09:30 hod pešia prechádzka k Dubovému háju. Na tomto jedinečnom mieste rastie 600 dubov a niektoré majú aj 400 rokov.
Na mieste veľkom asi ako 120 futbalových ihrísk, ktoré pôvodne slúžilo ako pasienkový háj, nájdeme bizarné tvary prastarých dubov,
ktoré vyzerajú ako z rozprávky.
Našťastie mu neuškodil pobyt sovietskych vojsk po 68. roku a prežil aj vypaľovanie, výrub, či iné zásahy. Napriek všetkému si žije ďalej svojim životom:
v práchnivejúcich stromoch našli domov mravce a vzácne druhy chrobákov a v zdravých šumí lístie. Sem-tam počuť kukučku, tu pozerá na Vás sova,
na lúke lietajú motýle ... Nie, nenájdeme tu upravené chodníky, či lavičky na posedenie.
Nájdeme tu však stromy pokrútené aj rovné, aj pospletané, aj pokryté machom.
Keď sa započúvate, zrazu Vám v ušiach zaznie Sládkovič:
Mať žne: a kto to dieťa čičíka?
Šum lístia storočných dubov; a k akej piesni chlapča privyká?
Vietor duje horou hrubou; a pekná pieseň šumnej materi mladuškú dušu len s krásou mieri,
aby celkom syn nezdivel:a preto potom rád on počúva aj keď Poľanou víchor predúva aj mladuchy slovenskej spev.

Po prestávke na obed pokračovanie autobusom do Zaježovej. Prechádzka po osade, v ktorej sa schádza komunita 80 dospelých ľudí a 45 detí
nielen zo Zaježovej, ale aj z okolitých lazov, aby spoločne robili rôzne aktivity od spoločných osláv, výletov, brigád až po ochranu prírody.
V schátralej budove bývalého MNV, ktorú samozrejme postupne opravujú, sídli „potravinová banka“, kde si každý, kto potrebuje, nakúpi
a aj sám naúčtuje a zaplatí.
Prechádzka k azda najzaujímavejšiemu objektu, ktorým je tradičný dom – Pastierňa, ktorá dnes slúži na ubytovanie.

Neskôr popoludní pokračovanie na Vígľaš, kde už na nás čaká sídlo uhorských kráľov.
Kto nemá záujem o prehliadku zámku, môže čas príjemne stráviť pri občerstvení.
Po prehliadke zámku odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:00 hod.

Cena: 23 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

- je kalkulovaná na minimálny počet účastníkov 25

Nepovinný príplatok: vstupné na zámok Vígľaš

ZDIEĽAJTE!