Butkov - Skalka pri Trenčíne 04.07.2020

Program:

08:00 hod odchod zo Žiliny na vrch Butkov, unikátne pútnické miesto na Slovensku.
Miesto modlitby a miesto slávenia najsvätejšej eucharistie. Je nielen najmladším pútnickým miestom u nás,
ale výnimočná je aj jeho poloha a genéza vzniku.
Kopec bol pôvodne na dne druhohorného a treťohorného mora plného jednoduchých živočíchov s vápencovými
schránkami. Z nich postupným hromadením a spevňovaním vznikol za milióny rokov kompaktný vápenec.
Najväčší podiel na vytvorení pútnického miesta má vedenie Považskej cementárne Ladce,
pre ktoré je vrch Butkov hlavným zdrojom vápenca na výrobu cementu.

Vrch Butkov je aj miestom, odkiaľ sa šíri jedinečné duchovné posolstvo a stretáva sa tu množstvo veriacich
z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia. Pozoruhodný je už z diaľky biely 12-metrový kríž.
Myšlienka postaviť kríž vznikla pri modlitbách a požehnaní počas návštevy pátra Eliasa Vellu,
františkánskeho minoritu z Malty.
Nachádza sa tu aj pamätník sv. Jána Pavla II, pamätník sv. sestry Faustíny, Kaplnka Božieho milosrdenstva,
Krížová cesta a Mariánsky areál - hlavným centrom tejto časti Skalného sanktuária je socha Panny Márie.
Výška sochy je 6 m a stojí na 3 m vysokom podstavci.
V tento deň sa bude konať lokálna púť – tradičné stretnutie s pátrom Eliasom Vellom
(za predpokladu, ţe páter pricestuje na Slovensko).

Osobné voľno na obed a pokračovanie na Skalku pri Trenčíne, najstaršieho pútnického miesta na Slovensku.
Pozostáva z dvoch objektov – Malej a Veľkej Skalky. Na Malej Skalkežje dvojvežový kostolík postavený
v románskom slohu.
Prvá zmienka je z roku 1208 a zasvätený bol sv. Beňadikovi. Oproti kostolíku sa v lese nachádza kríţová cesta.
Veľkú Skalku tvorí starobylý kláštor, kostolík postavený v roku 1224 a pôvodná jaskyňa pustovníkov,
ktorá je najstaršou sprístupnenou jaskyňou na Slovensku. Viaže sa k životu sv. Beňadika, pustovníka,
ktorého pri modlitbe prepadli zbojníci. Začal prosiť Boha o pomoc, dotkol sa rukou skaly a tá sa otvorila.
Doteraz je pri ústí jaskyne odtlačok jeho ruky na skale.
Medzi kostolom na Malej Skalke a kláštorom na Veľkej Skalke sa nachádza
náučný chodník Malá – Veľká Skalka. Vedie cez les a je dlhý 2,2 km.

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny o 18:30 hod.

Cena:18 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: domáce Union poistenie

Výlet sa uskutoční pri minimálnom počte 25 osôb.

ZDIEĽAJTE!