Zlín - Princíp Baťa 26.10.2024

BAŤOVA VILA – MÚZEUM TOPÁNOK – BAŤOV MRAKODRAP

PROGRAM:
07:00 hod odchod zo Žiliny do Zlína, v ktorom sa Tomáš Baťa narodil
a neskôr spolu s bratom Antonínom založil svoju prvú „fabriku“.
Presun do časti Čepkov, kde v tichej záhrade stojí Vila Tomáša Baťu
- v interiéroch zmes secesie a kubizmu.

O 10:00 hod prehliadka vily, v ktorej žil so svojou rodinou podnikateľ a vizionár Tomáš Baťa.
Dodnes je v nej zachovaná energia jej majiteľa a pre mnohých návštevníkov je inšpirujúcim miestom.
Prehliadkový okruh začína v obývačke, pokračuje v preslávenej kancelárii, nasleduje knižnica,
pánsky salónik a balkón s vitrážami. Prehliadka končí v jedálni, kde návštevníkom priblížia kuchyňu,
zimnú záhradu a záhradu s domom záhradníka.
Sprievodné slovo o príbehu Tomáša Baťu a jeho firmy a rodiny je doplnené rozprávaním
o významných osobnostiach, ktoré vilu navštívili, alebo sa podieľali na rozvoji fenoménu Baťa.

Po osobnom voľne na obed komentovaná prehliadka expozície v Obuvnickom múzeu pod názvom:
Princip Baťa: dnes fantázia, zajtra skutočnosť, ktoré je umiestnené priamo v areáli fabriky.
Expozícia predstavuje históriu firmy Baťa od jej založenia v roku 1894 až do znárodnenia
po druhej svetovej vojne.
Súčasťou prehliadky je aj časť továrenskej výrobnej linky na výrobu obuvi, ktorej niektoré stroje
sú dodnes funkčné. 600 exponátov exotickej, ľudovej, historickej, ale i nedávnej baťovskej obuvi
tvorí najväčšiu zbierku v Európe.
Súčasťou múzea je aj výstava artefaktov cestovateľov Zigmunda a Hanzelku, ktorí tiež v Zlíne žili.
Neobídeme ani Zlínsky mrakodrap, bývalú správnu budovu Jana Antonína Baťu, ktorá je známa
vďaka jeho pojazdnej kancelárii.

17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:15 hod.

CENA: 30 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné                             dosp.os.       +65 r.,          ZŤP
                                            Vila Baťa                             13,50 €            8,50 €       8,50 €
                                            Obuvnické múzeum         6,50 €            3 €           zdarma
                                            Mrakodrap                           4,50 €             4,50 €       4,50

zájazdové poistenie UNION 3 €/ osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCH ODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!