Fascinujúce osobnosti Zlína 26.10.2024

ZIKMUNDOVA VILA – MÚZEUM TOPÁNOK – BAŤOV MRAKODRAP ...

maximálny počet osôb na tento program:14

PROGRAM: 07:00 hod odchod zo Žiliny do Zlína, v ktorom sa Tomáš Baťa narodil
a neskôr spolu s bratom Antonínom založil svoju prvú „fabriku“.
Vďaka ich neuveriteľnému talentu pre podnikanie a napriek mnohým neúspechom,
ktoré ich neodradili, vytvorili zo Zlína dobré miesto pre život,
čo prilákalo mnoho podnikavých osobností, aby sa tu usadili.
Medzi ne patrili aj cestovatelia Zikmund a Hanzelka.

Keď prišli do Baťových ateliérov strihať svoje filmy z ďalekých ciest,
Miroslav Zikmund sa rozhodol, že príjme ponuku a kúpi Baťovský dom, ktorý bol na predaj.
Jeho dovtedajším majiteľom nebol nik iný, ako režisér a scénarista Elmar Klos.

O 10:00 hod prehliadka vily, ktorú zrekonštruovali podľa návrhu architekta Zdeňka Plesníka
a Miroslav Zikmund v nej prežil takmer 70 rokov svojho života.
Dodnes sa zachovala v nezmenenej podobe: ohýbaný nábytok, tisícky kníh,
stovky predmetov z ciest po celom svete...
Vďaka tomu ju v r. 2000 zapísali na Zoznam hmotných kultúrnych pamiatok ČR.

Po prehliadke a osobnom voľne na obed voliteľný program:

1/ Prehliadka expozície v Obuvnickom múzeu pod názvom:
Princip Baťa: dnes fantázia, zajtra skutočnosť, ktoré je umiestnené priamo v areáli fabriky.
600 exponátov exotickej, ľudovej, historickej, ale i nedávnej baťovskej obuvi tvorí najväčšiu zbierku v Európe.
Súčasťou múzea je aj výstava artefaktov cestovateľov Zigmunda a Hanzelku.

2/ Zlínsky mrakodrap, bývala správna budova Jana Antonína Baťu:
jazda jedinečnou pojazdnou kanceláriou na strechu mrakodrapu, odkiaľ sú krásne výhľady na celý Zlín

3/ Návšteva lesného cintorína na okraji mesta, ktorý bol založený na základe návrhu Tomáša Baťu.
Inšpirovali ho k tomu cintoríny, ktoré videl na svojich cestách po USA. On sám tu našiel posledný odpočinok,
rovnako aj jeho manželka a otec, ale aj zlínsky architekt František Lýdie Gahura, filmový režisér Karel Zeman,
cestovateľ Miroslav Zikmund a mnohí ďalší.

4/ osobné voľno

17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:15 hod.

CENA: 30 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné                          dosp.os.           +65 r.,             ZŤP
                                           Zikmundova vila               23 €             23 €               23 €
                                          Obuvnické múzeum            6,50 €          3 €              zdarma
                                         Mrakodrap                               4,50 €           4,50 €            4,50 €

zájazdové poistenie UNION 3 €/ osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!