Adršpašsko-Teplické skaly, Náchod a Broumov 19.-21.07.2024

Adršpašsko-Teplické skaly – najväčšie skalné mesto Strednej Európy - fascinujú turistov už od 18. storočia.
Vtedy niekoľkodňový požiar zničil bujnú vegetáciu a tak vznikla krása pieskovcových útvarov,
z ktorých každý má svoje pomenovanie. Niektoré z nich sú dostupné len po rebríkoch.

Program:
1. deň: 19.07.2024 - piatok
06:00 hod odchod zo Žiliny do Náchoda, prehliadka zámku, v ktorom strávil noc zimný kráľ Fridrich Falcký.
Renesančný zámok s barokovými a rokokovými prvkami bol založený v 13. stor. ako gotický hrad.
Jeho majiteľom bol aj taliansky rod Picccolomini zo Sieny. Po prehliadke zámku peší zostup do mesta s prekrásnym námestím:
gotický kostol sv. Vavrinca, stará baroková radnica, secesná budova Mestského divadla ...
V dlažbe pri Karlovom námestí stúpime na kópiu podkovy koňa zimného kráľa Fridricha Falckého,
ktorý tadeto utekal po prehratej bitke na Bielej hore.
Ubytovanie, skorá večera, odchod autobusom do kúpeľného mestečka Kudowa Zdroj, prechádzka po kúpeľnom parku,
cca o 21:00 hod návrat na ubytovanie.

2. deň: 20.07.2024 - sobota
po raňajkách celodenná turistika v Adršpašsko – Teplických skalách.
Vo svete skál a skalných labyrintov je svet úplne iný, než na aký sme zvyknutí - jednoducho rozprávkový.
Národná prírodná rezervácia Adršpašsko-Teplické skaly vznikala eróznou činnosťou tisícky rokov.
Pôvodnú súvislú pieskovcovú tabuľu zub času nahlodal natoľko, že ju rozdrobil a zanechal tu takmer 70 skalných útvarov,
ktoré dosahujú výšku až 90 metrov. Môžeme obdivovať prírodné výtvory, ktoré pre svoju podobu dostali výstižné názvy:
Džbán, Homoľa cukru, Zub, Slonie námestie, Čertov most, Milenci...
Značkované chodníky, v niektorých miestach strmo stúpajúce a klesajúce po rebríkoch, striedajú rovinaté úseky.
Na jazierkach je možnosť plavby loďkou a pri výstupe z areálu možnosť občerstvenia.
Turistický okruh Adršpašské skály je dlhý 3,5 km a vyhradíme si naň 3 hodiny po zelenej značke,
aby sme sa dosýta pokochali skalnou nádherou. Kto prekoná výstup po drevených schodoch k jazierku
a absolvuje po ňom plavbu v sprievode vtipného prievozníka, nebude ľutovať.
/Túto časť turistiky môžu absolvovať aj menej zdatní turisti, môžu sa vrátiť späť, kedy uznajú za vhodné a odpočinúť si pri občerstvení.
Autobus ich potom prevezie ku vstupu do Teplických skal – nutné zaplatiť nové vstupné, kde sa pripoja ku ostatným./

Počas turistiky si doprajeme prestávky na občerstvenie z vlastných zásob.
Žltou značkou, ktorá vedie cez Vlčiu roklinu prejdeme do Teplických skál. Trasa je dlhá 5 km.
Turisti, ktorí budú mať dostatok energie, môžu vystúpiť na strážny hrad Strmeň, ku ktorému strmo stúpa sústava rebríkov.
Odmenou za námahu bude krásny výhľad na okolie.
Aj v Teplických skalách majú prírodné výtvory svoje výstižné pomenovania: Kráľ Karol IV., Pes, Skalná Koruna, Chrámové námestie ...
V neskorých popoludňajších hodinách návrat do Náchoda, exkurzia v pivovare Primátor, ktorého pivo bolo v r. 2013 vyhlásené
ako najlepšie na svete a v roku 2016 na súťaži Zlatá pivná pečať České Budějovice získal Primátor polotmavý 13% Striebornú pečať.
Neskorá večera, ubytovanie ako v predošlý deň.

3. deň: 21.07.2024 – nedeľa
po raňajkách odchod do Broumova, prehliadka kláštora, v ktorom študoval prvý pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic,
či Alojs Jirásek. Veľký význam mal v čase husitov, kedy sa tu ukrývali komunity z vypálených kláštorov.
V 50. rokoch min. storočia zas slúžil ako internačný tábor. Kláštorná knižnica ukrýva vzácne rukopisy, z rôznych oblastí života.
Bola založená už pri vzniku kláštora, lebo zakladateľ rádu sv. Benedikt kládol dôraz na čítanie.
Knižnica vlastní najväčšiu rukopisnú knihu na svete. Kláštor je plný vzácnych umeleckých diel a tajuplných zákutí.
Na miestnom cintoríne stojí Drevený cintorínsky kostol Panny Márie pravdepodobne z r. 1450, čím sa radí medzi najstaršie
v strednej Európe. Cenná je aj jeho vnútorná výmaľba ornamentálnymi rastlinnými motívmi a štylizovanými postavami zvierat.

Turisti, ktorí nemajú záujem o prehliadku kláštora, môžu absolvovať turistiku na Stolovú horu Ostaš a na Kočičí skály
s viacerými vyhliadkami do okolia. Po prehliadke osobné voľno na obed a odchod na cestu späť.

Predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

Cena: 169 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci v izbách s príslušenstvom, turistický hotel***,
                           2 x jednotná večera, 2 x raňajky a sprievodca CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 9 €/os.

orientačné vstupné               dosp.os           senior + 65 R.         ZŤP
Zámok Náchod                                    4 €                       3 €                      3 €
Kláštor Broumov                                 5 €                       4 €                      3,50 €
Adršpašské skaly                                 3 €                       3 €                      1,50 €
plavba loďkou – PLATBA NA MIESTE 50 Kč
Teplické skaly – PLATBA NA MIESTE  70 Kč           70 Kč                  35 Kč
Pivovar Primátor                                6,50 €                  6,50 €                 6,50 €
V prípade nepredvídaných okolností vyhradzujeme si právo na zmenu programu.

CK A-TOURS JE POISTENÁ PROTI ÚPADKU V UNION POISŤOVNI

ZDIEĽAJTE!