Valtické vinobranie 05.10.2024

Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Valtíc, osobné voľno na „Valtickom vinobraní“ s bohatým kultúrnym programom,
ktorého hlavné pódium bude na námestí Svobody.
Počas celého dňa je v ponuke program nielen na námestí Svobody, ale aj v areáli Vinárstva CHÂTEAU VALTICE
na ulici Vinárska, rovnako, ako aj v areáli Valtického zámku.
Nebude chýbať ani predaj vína a obľúbeného burčiaku, ako aj povestný „jarmark“ a krojovaný sprievod.

15:00 hod prehliadka zámku Valtice, ktorý rovnako, ako Lednice patril svojho času lichtenšteinskym kniežatám.
Počas prehliadky sa zoznámite s miestnosťami, v ktorých pobýval cisár František Jozef I., kancelár Metternich,
či mnohí príslušníci vladárskych rodov a najvyššej šľachty.

16:00 hod prehliadka zámockých vínnych pivníc spojená s ochutnávkou vína

17:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:15 hod.

CENA: 33 /osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 €/osoba

Orientačné vstupné                  dosp. os.                65+,ZŤP                   do 17 r.
Zámok Valtice                               11 €                         9 €                               3,50 €
Vínne pivnice s ochutnávkou    7 €                         7 €                                  ---

Výdavok na mieste: vstup na vinobranie uvedieme po zverejnení

ZDIEĽAJTE!