Prešov - Červenica 10.08.2024

Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny bezpečnostná prestávka na Štrbe, pokračovanie do Fričoviec.
09:15 hod fotozastávka pri kaštieli, ktorý je jedinečný svojou sgrafitovou figurálnou výzdobou zo 17. storočia.
Autor použil kombináciu dvoch farieb – slonovej kosti a sivočierného uhlíka.
Hlavy postáv sú s porovnaním s telom väčšie, keďže sa divák pozerá zdola nahor.
Výber postáv je z rozličných oblastí: antickí bohovia, symbolické postavy ľudských cností,
postavy z uhorskej a poľskej histórie, cisári slávnej ríše Rímskej...
Dnes kaštieľ slúži ako hotel a je v súkromnom vlastníctve.

09:30 Pokračovanie do Prešova,
10:00 hod návšteva Solivaru, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
Komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia je unikátny.
K objektom Solivaru patrí aj šachta Leopold, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.
Jamu Leopold začali hĺbiť už v roku 1571 a najimpozantnejšia budova je sklad soli.
Prehliadka komplexu trvá 1,5 hodiny, má dĺžku 1,3 km a štyri objekty: od Skladu soli 700m výstup do kopca k objektu Gápľa
a aj v ostatných objektoch sú viaceré schodiská. Pre menej zdatných turistov ponúkame malý okruh v budove Skladu soli, ktorý trvá 25 minút.

Po prehliadke presun do centra Prešova a osobné voľno na obed.

13:00 hod pokračovanie do oblasti Slanských vrchov, kde sa nachádza tajuplný svet slávnych Opálových baní
14:00 hod návšteva najstaršej opálovej bane na svete, kde ťažba prebiehala až do roku 1922
a ktorej opály majú pre svoje jedinečné vlastnosti vysokú hodnotu.

Systém podzemných chodieb dosahuje 35 kilometrov a v roku 2015 sa vďaka nadšeniu dobrovoľníkov
podarilo bane sprístupniť verejnosti. Okruh v dĺžke 1 km v nenáročnom teréne pri teplote 4 až 6 °C
spolu s výkladom sprievodcu trvá približne hodinu.

15:30 hod odchod na cestu späť, bezpečnostná prestávka na Štrbe
19:30 hod predpokladaný návrat do Žiliny

Cena: € 39 / dosp.os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
             € 30 / dieťa do 15 rokov za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné, úhrada pri objednávke          dosp.os.      ZŤP          senior do 70 r.          + 70 r.           deti 6-15 rokov       3-6 r.,
                                           múzeum Solivar                                                9 €         zdarma             5 €                          1 €                       5 €                        1 €
                                           len Sklad soli                                                     3 €          zdarma              2 €                         1 €                       2 €                        1 €
                                           Opálové bane                                                 12 €               12 €              12 €                      12 €                       7 €                         7 €

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!