Lednice - Čejkovice 03.08.2024

PROGRAM:

6:00 hod odchod zo Žiliny do Lednice, prehliadka historických miestností zámku, „rekreačnej chaty“ Lichtensteinovcov.
Dnešná podoba zámku pochádza z rokov 1846-1858, kedy knieža Alois II. z Lichtensteinu usúdil, že Viedeň
je pre poriadanie letných slávností nevhodná a nechal Lednicu prebudovať na reprezentačné sídlo v duchu anglickej gotiky.
Stretnutia európskej šľachty sa konali v reprezentačných sálach na prízemí zámku.
Zariadené sú veľkolepým mobiliárom, majú vyrezávané stropy a steny obložené drevom.

Po prehliadke zámku a krátkom osobnom voľne pre záujemcov prechádzka parkom, ktorý patrí medzi najväčšie v Európe.
Palmový skleník, benátska studňa, rímsky akvadukt, čínsky pavilón, turecký minaret, umelá zrúcanina Janovho hradu
– to všetko sú stavby unikátnym spôsobom prepojené s okolitou prírodou, ktorú formoval človek.
Vďaka tomuto prepojeniu bol v roku 1996 celý lednicko-valtický areál zapísaný do zoznamu svetového dedičstva UNESCO.
Na záver pobytu v areáli romantická plavba v ramenách rieky Dyje od Tureckého minaretu k zámku.
Po osobnom voľne na neskorší obed v niektorej z reštaurácii v bízkom okolí zámku, pokračovanie do Čejkovic.

Prehliadka bylinkového raja Sonnentor, ktorý sa zaoberá výrobou biočajov a biokorenín.
Počas nej odhalíte tajomstvo zrodenia voňavého nálevového sáčku čaju. Po prehliadke a osobnom voľne na nákup
z kompletného sortimentu Sonntentor krátky peší presun do vínnych pivníc Rádu templárskych rytierov.
Počas prehliadky rozsiahlych vínnych pivníc, ktoré uchovávajú najväčšiu vínovú fľašu s najväčšou etiketou a korkom,
zapísanú v knihe rekordov ČR. Historické pivnice majú tajomnú atmosféru stredoveku, v ktorej ochutnáme skvelé templárske vína.

17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod

CENA: 33 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie do zahraničia UNION 3 €/os.

Orientačné vstupné:            dosp.os.        + 65 r.        ZŤP           dieťa
zámok Lednice                            12                  9,50           9,50           3,50 do 17 r.
plavba                                              8                   8                 4                 4 do 17 r.
Sonnentor                                      6,50             4                 4                  2,50 do 15 r.
Templárske pivnice                    8,50             8,50            8,50            ---

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!