Schlosshof - Carnuntum -Rohrau 27.04.2024

PROGRAM:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Schlosshofu.
10:00 hod návšteva barokového sídla princa Eugena Savojského, ktorý bol jeho najznámejším majiteľom:
ako jedna z mála známych osobností, si od svojich rovesníkov zaslúžil uznanie už počas svojho života.
Mária Terézia si tu zas zriadila svoje vdovské sídlo a jej syn, cisár Jozef II., financoval jeho prestavbu.
Nádherný komplex kniežacieho paláca, umelecky tvarované terasovité záhrady a idylický statok,
sú dnes po dôkladnej rekonštrukcii prístupné turistom. Ponúkajú tak ucelený obraz o kultúre bývania v čase baroka.
Rozľahlá záhrada usporiadaná v siedmich stupňovitých terasách siaha až ku rieke Morave.
Len máloktoré barokové parky Európy môžu súťažiť s krásou parku, ktorý založili pre princa Eugena.

Na poludnie pokračovanie do Petronell Carnuntum, návšteva múzea v prírode, ktoré verne prezentuje
život Rimanov v zrekonštruovanom niekdajšom hlavnom meste rímskej provincie Horná Panónia.
Občianske mesto Carnuntum sa popri vojenskom tábore v polovici 1. storočia n. l. vyvinulo na priesečníku
jantárovej cesty a cesty popri Limes - Romanus.
V čase svojho najväčšieho rozkvetu bolo porovnateľné s Kolínom, Trierom, či Yorkom.
Jeho sláva dávno zanikla, ale my môžeme pri našej návšteve v Prírodnom múzeu v Petronelle
nahliadnuť do každodenného života majetných a hrdých rímskych občanov.
Dom občana Lucia, obchodníka s látkami, stĺporadie pri Ville Urbana, či čarovné rímske záhrady plné kvetov nám to umožnia.
Neďaleký Amfiteáter je jedinou pôvodnou ešte viditeľnou súčasťou bývalého vojenského mesta.
Zachované múry pochádzajú z novšej prestavby približne z konca 2. storočia n. l..
(V areáli Carnuntumu je možnosť občerstvenia v miestnej reštaurácii.)

Po prehliadke pokračovanie do Rohrau, návšteva rodného domu rakúskeho hudobného skladateľa Josepha Haydna,
ktorého sonáty, sláčikové kvartetá a symfónie patria do zlatého fondu svetového kultúrneho dedičstva.
Pri príležitosti jeho 250. narodením kompletne zrekonštruovali jeho rodný dom a v r. 2003 zrekonštuovali aj pôvodné fortepiano,
na ktorom vraj sám majster hral.

17:15 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod

CENA: € 37/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 €/os.

Skupinové vstupné: zámok a areál zámku Schlosshof 22,50/osoba
                                           Carnuntum 14 €/osoba
                                           Rodný dom J.Haydna 5 €/osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!