Budapešť 12.10.2024

PROGRAM:
05:30 hod odchod zo Žiliny do Budapešti.
Po príchode krátka prehliadka Hradného vrchu s Matejovým chrámom, Rybárskou baštou a Hradom
12:00 hod prehliadka jaskynného Kostola v skalách, ktorý je ukrytý na úbočí vrchu Gellért.
Napriek tomu, že v ňom žijú rehoľníci – Paulíni, pre ktorých je príznačný pustovnícky život,
ich živý kostol, v ktorom niekoľkokrát do dňa slúžia omšu, je prístupný aj turistom.

Po prehliadke atraktívneho interiéru presun na peštiansku stranu k ďalšej atraktívnej pamiatke Budapešti.
14:00 hod prehliadka interiérov budapeštianskeho Parlamentu, ktorého budova patrí medzi najstaršie
vládne budovy v Európe a ako súčasť panorámy Dunaja je zapísaná na listine svetového dedičstva UNESCO.

Po prehliadke azda najfotografovanejšej a najznámejšej budovy Budapešti pokračovanie k ďalšej veľkolepej
stavbe v centre Budapešti.
16:00 hod prehliadka interiérov Opery, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou a od marca 2022 opäť víta
umeniachtivých návštevníkov rovnako, ako milovníkov architektúry, aby sa kochali jej krásou. Traduje sa, že:
keď budapeštianske obecenstvo v minulosti zavítalo do viedenskej opery, túžilo aj doma počúvať
v luxusných interiéroch diela známych umelcov. Preto postavili honosnú budovu na elegantnej Andrássiho triede
podľa plánu Miklósa Ybla. Jej grandiózna stavba pripomína parížsku Operu.
Javiskový mechanizmus patril v tej dobe medzi najmodernejšie.
Dodnes je budapeštianska Opera známa výborným repertoárom a skvelými umeleckými výkonmi.
Vidieť pompézne foye, elegantné schodisko a vypočuť si prekrásne árie patrí k nevšedným zážitkom.
Na záver dňa jazda najstarším metrom na Európskom kontinente a tretím najstarším na svete,
ktoré bolo postavené pri príležitosti 1000. výročia príchodu Maďarov na toto územie, a otvorené v r. 1896.
Spája centrum mesta s mestským parkom. Miléniová podzemná dráha je dnes technicko-priemyselnou pamiatkou
a od r. 2002 je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO. Pri jej stavbe zadávatelia kládli dôraz na to,
aby jednotlivé stanice boli výstavné, a tak získali krásnu secesnú výzdobu. Obložené sú keramickými dlaždicami
žltej a hnedej farby, podporné stĺpy majú ozdobné hlavice.

Cca 18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 23:00 hod

CENA: € 49/os. za dopravu zájazdovým autobusom, miestnu slovensky hovoriacu sprievodkyňu v Budapešti,
                               a sprievodkyňu CK

Nepovinný príplatok: poistenie do zahraničia UNION 3 €/os.

Vstupné-úhrada pri objednávke:  Parlament 17 €, Opera 10 € Kostol v skalách 2 €

 

Výdavok na mieste cest. lístok na metro 1,20 €/osoba do 65 r., nad 65 r. občania členskej krajiny EÚ zdarma

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!