Slovácke slávnosti vína a Baťov kanál 07.09.2024

Program:

O 06:00 hod odchod zo Žiliny do Uherského Hradišťa, kde sa v tento deň konajú Slovácke slávnosti vína a otvorených pamiatok.
Historické centrum mesta sa premení na jedno veľké pódium, na ktorom sa predstavia folklórne súbory, cimbálové muziky,
dychové orchestre a nebude chýbať ani burčiak a gurmánske krajové špeciality.

Krojovaný sprievod, jarmok ľudových remesiel ale aj historické pamiatky niekdajšieho kráľovského mesta čakajú na svojich návštevníkov.
Pokračovanie do Strážnice, plavba po najkrajšom úseku Baťovho kanála do Petrova.
Prehliadka známej pamiatkovej rezervácie ľudovej architektúry Plže. 80 vinných pivníc si budovali samí vinári už od 15. storočia.

Cca o 15:00 hod odchod do Skalice, prehliadka mesta, ktorého symbolom je Skalický trdelník a dobré víno.
Kedysi slobodné kráľovské mesto je dnes zrekonštruované do peknej podoby a poskytuje príjemné prostredie pre návštevníka.
Symbolom histórie mesta je pravdepodobne najstaršia pamiatka – Rotunda sv. Juraja - z čias pôsobenia vinohradníckeho cechu
„Bratstvo sv. Urbana“ pred 300 rokmi. K významným pamiatkam nesporne patrí aj Františkánsky kostol Sedembolestnej Panny Márie a kláštor,
kde sa nachádza vinotéka a výrobňa Skalického trdelníka.
Okolo unikátneho trojuholníkového námestia nájdeme viaceré historické sakrálne i svetské stavby: Farský kostol sv. Michala,
Jezuitský kostol sv. Františka Xaverského, secesný dom Kultúry, vraj najkrajší dom mesta od architekta Dušana Jurkoviča,
Mlyn bratov Pilárikových – ukážka technickej pamiatky s mimoriadne dobre zachovaným interiérom, Mestskú knižnicu v Gvadániho paláci a ďalšie.

Cca o 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

CENA: 39 € /os. za zájazdový autobus, plavbu po Baťovom kanáli, sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: UNION poistenie do zahraničia 3 €/ osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA

ZDIEĽAJTE!