Oswiecim - Pszczyna 11.05.2024

Program:
06:00 hod. odchod zo Žiliny do Oswiecimu, prehliadka Múzea
Auschwitz – Birkenau
. Bývalý tábor päť rokov vyvolával pocit
strachu medzi obyvateľstvom zemí, ktoré okupovali nacisti
počas druhej svetovej vojny. Pôvodne mal slúžiť ako nástroj
teroru a vyhladzovania Poliakov. Neskôr sem začali nacisti
posielať ľudí z celej Európy – predovšetkým Židov a Rómov.

Zvyšovaním počtu väzňov vznikla potreba výstavby druhého
tábora, ktorý vybudovali pri dedinke Brezinka – Auschwitz II.
Do bývalého tábora vedie brána s cynickým nápisom:
„Arbeit macht frei“ – práca oslobodzuje – ktorou denne
prechádzali väzni do práce a po viac ako desiatich hodinách
sa vracali späť.
Spolu s dospelými sem Nemci posielali aj deti, s ktorými
zaobchádzali rovnako ako s dospelými.
Niektoré, hlavne dvojčatá, slúžili na rôzne experimenty a pokusy.
Katastrofálne životné podmienky napokon zapríčinili smrť,
alebo väzni končili v plynovej komore.

Popoludní prehliadka zámku Pszczyna, ktorého architektúra
pripomína „Versailles“. Svedčí o tom nádherné kamenné
schodisko, ktoré vedie na prvé poschodie, ale aj „brána vyvolených“,
ktorou prichádzali na zámok králi, cisári a kniežacia rodina.
Interiéry sú zariadené dobovým nábytkom z prelomu 19. a 20.
storočia pôvodným nábytkom, obrazmi, hodinami, zrkadlami,
kobercami a dekoráciami, ktoré sú nádherne zrenovované.

Najpôsobivejšia je okrem Knižnice Zrkadlová sieň, ktorá dnes
slúži ako koncertná. V období I. svetovej vojny práve
na pštinskom zámku prijímal nemecký cisár Viliam II. dôležité
rozhodnutia o vojenských operáciách na frontách vojny.
A práve v tomto období na zámku žila kňažná Daisy Hochberg
von Pless, za slobodna Mary Theresa Olivia Cornwallis-West,
ktorá bola považovaná za jednu z najkrajších žien svojej doby.
Všeobecne však bolo známe jej pacifistické zmýšľanie:
zo svojej spoločenskej pozície presadzovala lepšie zachádzanie
s vojnovými zajatcami a sama napokon pracovala ako sestra
Červeného kríža.

Zámok stojí na okraji veľkého krajinárskeho parku,
v ktorom si milovníci prechádzok prídu na svoje.
Park s obľubou využívajú novomanželia, ktorým poskytuje
prekrásnu kulisu na svadobné fotografie.
Všeobecne bola známa lovecká vášeň pštinských kniežat.
Zámok bol v určitom čase vyhľadávaným strediskom lovov,
na ktoré prichádzali aristokrati z celej Európy. Lovili jelene a zubry.

Aj dnes tu je zriadená ukážková Zubria obora.
Z vyhliadkových mostíkov je možné sledovať chovanie
a zvyky týchto zvierat. Na opačnej strane zámku
v Nádražnom parku je umiestnený skanzen, v ktorom sú umiestnené
najvzácnejšie pamiatky dávnej regionálnej zástavby.

17:30 hod. odchod na cestu späť,
                     predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

CENA: 39 €/ os. za dopravu zájazdovým autobusom,
                         prehliadku Múzea Auschwitz-Birkenau v slovenčine
                         slúchadlá a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 €/os.

       Vstupné v eurach                                     dosp.os.     +65 r.     +75 r.
        zámok vrátane audiosprievodcu
        v Češtine                                                        11,50             8           3,50
        obora zubrov                                                  6                   5           5

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!