Západočeský kúpeľný trojuholník 29.08. - 01.09.2024

PROGRAM:

1. deň: 29.08.2024 – štvrtok
06:00 hod odchod zo Žiliny do oblasti Slavkovského lesa, bezpečnostné prestávky, ubytovanie,
Pokračovanie do Mariánskych Lázní, prechádzka po kúpeľnom meste, ktoré je zasadené
do malebného údolia obklopeného lesmi. Čaká nás prvorepubliková atmosféra kolonády,
minerálne pramene, spievajúca fontána, Rudolfov prameň, Nové kúpele postavené podľa vzoru
kasína v Monte Carle, parková výzdoba. Počas dňa osobné voľno na obed a večeru.
Návrat na ubytovanie v neskorších večerných hodinách.

2. deň: 30.08.2024 – piatok
Po raňajkách odchod do Kynžvartu, prehliadka metternichovského zámku, ktorý v r. 2002
dostal ocenenie Europa-Nostra za ochranu kultúrneho dedičstva, postaveného v štýle viedenského klasicizmu a empíru.
Najslávnejší muž metternichovského rodu, rakúsky štátny kancelár, mal veľký vplyv na rozvoj kúpeľov, zámku a zámockého parku.
Pokračovanie do Chebu, prehliadka mestskej pamiatkovej rezervácie, ktorá je známa súborom 11 domov na námestí
pod názvom Špalíček. K ďalším pamiatkam okrem hradu s Čiernou vežou patria Studňa so sochou divokého muža,
Studňa rytiera Rolanda, Schirdingerov dom, ktorý patrí medzi najreprezentatívnejšie domy v Chebe, ako aj viaceré kostoly:
sv. Mikuláša, sv. Václava, sv. Bartolomeja. Neskôr popoludní pokračovanie do Františkových Lázní, prehliadka mesta,
ktoré bolo postavné v empírovom štýle pre cisara Františka I., po ktorom boli aj pomenované.
Počas dňa osobné voľno na obed a večeru. Ubytovanie ako v predošlý deň.

3. deň 31.08.2024– sobota
Po raňajkách prehliadka premonštrátskeho kláštora Teplá, ktorý založil český šľachtic Hroznata
a povolal do neho rehoľníkov zo Strahova. Kláštorný kostol bol neskôr vysvätený a na prvej omši
sa zúčastnil aj český kráľ Václav I. V krajinárskom parku s rybníkom je na vychádzkovom chodníku postavená kalvária.
Po prehliadke odchod na prehliadku barokového zámku Bečov, v ktorom je vystavený pozlátený relikviár sv. Maura,
po korunovačných klenotoch druhá najcennejšia pamiatka v Čechách.
Pokračovanie na hrad Loket, ktorý sa majestátne týči nad riekou Ohře. Dýcha z neho stredoveká história
a najpôsobivejšia je expozícia útrpného práva: pohybujúce sa figuríny predstavujú jednotlivé spôsoby mučenia.
Expozícia porcelánu predstavuje dekoračné aj úžitkové predmety vyrobené v najstarších porcelánkach,
ale aj predmety súčasné. Mesto okolo hradu má mnoho historicky zaujímavých budov: Radnica, Čierna veža,
a unikátne prírodné divadlo, druhé po Českom Krumlove, vďaka ktorého vynikajúcej akustike herci
nepotrebovali žiadnu techniku.
Počas dňa osobné voľno na obed a večeru. Ubytovanie ako v predošlý deň.

4.deň: 01.09.2024 – nedeľa
Po raňajkách odchod do Karlovych Varov, prehliadka kúpeľného mesta s viacerými kolonádami, osobné voľno na skorý obed.
12:30 hod návšteva Múzea Jana Bechera, v ktorom sa s kúpeľným mestom rozlúčime pohárikom kvalitnej originálnej Becherovky.
14:00 hod odchod na cestu späť, predpokladný príchod do Žiliny do 22:30 hod.

CENA: 269 €/os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 3 noci s raňajkami a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: vstupné
                                              príplatok za 1-lôžkovú izbu 30 €
                                              zájazdové poistenie UNION 12 €/os.

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!