PAMIATKY UNESCO NA VYSOČINE 17.-19.05.2024

Program:

1.deň: 17.05.2024 – piatok
06:00 hod odchod zo Žiliny, cestou bezpečnostné prestávky.

10:30 hod prehliadka vstupnej brány do Žďárskych vrchov: mesto Polička založil kráľ Přemysl Otakar II. v roku 1265.

V neskoršom období sa spomína ako kráľovské venné mesto.

Rodisko Bohuslava Martinu v polovici 14.stor. obohnali hradbami, ktoré dodnes obopínajú celé historické centrum mesta.

Začiatkom 17. stor. zasiahol Poličku veľký požiar, neskôr prišiel trest za odboj proti Habsburgovcom a tridsaťročná vojna.

To boli udalosti, ktoré zapríčinili takmer úplné vyľudnenie mesta.

Toto sa zmenilo o sto rokov neskôr, kedy Polička patrila k najvýstavnejším mestám Česka.

Jednou z jej najväčších dominánt je kostol sv. Jakuba postavený v novogotickom slohu.

Po prehliadke odchod na ubytovanie na brehu Medlovského rybníka, obed za príplatok.
Po obede rekreácia pri rybníku, pre záujemcov vychádzka k prameňu Svratky.
Večera v mieste ubytovania.

 

2.deň: 18.05.2024 – sobota
po raňajkách v mieste ubytovania celodenný okruh:
Pútnický kostol sv. Jána Nepomuckého na Zelenej Hore pri Žďári nad Sázavou,

zapísaný na Zozname svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO,

unikátne dielo geniálneho českého architekta s talianskymi koreňmi Jana Blažeja Santiniho-Aichla,

postavili začiatkom 18. storočia. Santini pojal dielo bez ohľadu na zvyklosti tej doby a jeho kompozíciu

založil na pôdoryse päťcípej hviezdy. Areál s piatimi vchodmi má päť oltárnych výklenkov

a dvakrát päť kaplniek okolo centrálneho priestoru, čo symbolizuje nielen päť rán Kristových,

ale aj päť písmen v latinskom slove Tacui /mlčal som/.


Po prehliadke pokračovanie do centra kraja Vysočina, do Jihlavy. Typický symbol mesta je Brána Matky Božej

– jediná brána, ktorá sa zachovala z piatich stredovekých mestských brán.

V súčasnosti je prístupná verejnosti ako vyhliadková veža. Ďalšou významnou pamiatkou mesta je jeho podzemie

– druhý najväčší podzemný labyrint v Čechách, ktorý má chodby pod celým mestom a v niektorých miestach

v niekoľkých podlažiach pod sebou. Ich budovanie začalo v 14.storočí pre potreby skladovania potravín

a v časoch 2.sv.vojny slúžili ako letecký kryt.

Verejnosti je prístupný Cca 10 km úsek chodieb, z ktorých je najznámejšia svietiaca chodba.

Počas prehliadky mesta osobné voľno na obed.

 

Po obede odchod do Nového Města na Morave, krátka foto zastávka v meste, ktoré mnohí označujú
ako najkrajší kút Vysočiny. Mesto sa pýši zámkom, starou radnicou, tromi kostolmi a múzeom.

Preslávené je tiež výrobou lyží a pretekmi na lyžiach, a v súčasnosti v zimných mesiacoch nájdete

v okolí až 100 kilometrov pravidelne upravovaných bežeckých trás.

 

Ubytovanie ako v predošlý deň, večera v mieste ubytovania.
 

3.deň: 19.05.2024 – nedeľa
po raňajkách odchod na hrad Pernštejn, ktorý patrí k najnavštevovanejším moravským hradom.
Takmer osem storočí sa týči na vysokej skale založený rodom Pernštejnov, ktorý patril k najbohatším rodom v českých zemiach.
Až nenávratné pôžičky cisárom donútili rod rozpredať rozľahlé panstvo, ktoré bolo svojho času väčšie,
než panstvo Rožmberské. Hrad je ojedinelým dokladom premeny stredovekej pevnosti na luxusnejšie renesančné sídlo.

Prehliadka interiérov hradu, alebo rozľahlých záhrad, podľa výberu.


Po osobnom voľne na obed pokračovnie do Kunštátu. Jeden z najstarších hradov Moravy bol postupne prestavaný

na renesančný a barokový zámok. Niekdajšie sídlo Pánov z Kunštátu je obklopené parkom, v ktorom na konci 19.stor.

založili Psí cintorín. Neďaleko mesta Kunštát, na okraji obce Rudka, v útrobách kopca nazvaného Milenka,
nachádza sa unikátne dielo inšpirované českou históriu. Vytvoril ho nadaný sochár – samouk - Stanislav Rolínek.

Ako ateliér mu poslúžili pieskovcové skaly,do ktorých robotníci vyhĺbili jaskyňu a tu vytvoril bájnych Blaníckych rytierov.
Hlavnou postavou je jazdecká socha sv.Václava, ktorá stojí uprostred spiaceho vojska.

 

Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.


CENA: 239 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci v izbách s príslušenstvom hotel ***, 2 x večeru, 2 x raňajky, sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: zájazdové UNION poistenie do zahraničia 9 €/ osoba vstupné: upresníme


Prehliadky nie sú povinné, v ich čase si môžete urobiť vlastný program.


PRE UCELNÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!