Wroclaw 14.-16.06.2024

PROGRAM
1. deň: 14.06.2024 - piatok     

06:00 hod odchod zo Žiliny do Wroclawi. Mesto postavené na 12-tich ostrovoch, ktoré spája viac ako 100 mostov,  bolo v roku 2016 vyhlásené za Európske hlavné mesto kultúry.
Má najstaršiu električkovú sieť v Poľsku.
Jedna z najstarších trás viedla k ZOO, kde bola v rokoch 1912-1913 postavená Hala storočia. Za socializmu
sa volala Ľudová hala a v roku 2006 bola zapísaná na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Mala slúžiť na veľké kultúrne akcie a výstavy.
Je ponímaná ako katedrála demokracie so silným odkazom na Antický Pantheon v Ríme.
Po prehliadke presun do centra mesta, ktoré nechal knieža Boleslav II., vnuk Přemysla Otakara I. vymerať

v pravidelnom pôdoryse podľa magdeburského práva. V jeho strede je Tržné námestie.
S rozmermi 178 x 213 metrov a rozlohou 3,8 ha patrí k najväčším historickým námestiam v Európe. Ústi do neho
11 ulíc, z ktorých najvýznamnejšia je Swidnická. Jej názov sa objavuje už v r. 1318 a spájala Wroclaw s Prahou.
Uprostred námestia stojí majestátna Stará radnica, Nová radnica a bývalé kupecké budovy – Sukienice.
Námestie lemujú historické renesančné domy, barokovo a empírovo upravené.
V dome U Zlatého slnka bývali aj českí králi Vladislav Jagelonský, Rudolf II. a Ferdinand II..
V rohu námestia sa krásne zachovali dva stredoveké domy s prívlastkom „Janko a Marienka“. Úžasné pamiatky,
ku ktorým patrí aj Stará tržnica, Univerzita s Aulou Leopoldina, Wroclawský poludník, Ossolineum, kostoly a kláštory,
ale aj Panorama bitky pri Raclaviciach, stráži neuveriteľné množstvo všadeprítomných trpaslíkov.

Ubytovanie v širšom centre Wroclawi, hotel ***. Večera fakultatívne.

 2. deň: 15.06.2024 – sobota
Po raňajkách odchod do Legnice, prehliadka mesta, ktorého architektúra návštevníka očarí:
Stará Radnica pripomínajúca barokový palác, kamenné domy nazývané sledziówky podľa  obchodovania s rybami,
ktoré sa konalo v ich podzemí, divadlo a mnohé renesančné kamenné domy veľmi pekne zachované
v niektorých častiach mesta vytvorili priestor pre viaceré moderné obchodné centrá, kostoly, mestské opevnenie.

Po prehliadke osobné voľno na obed a pokračovanie do mestečka Jawor.
Kostol Mieru v Jawore bol rovnako ako kostol vo Swidnici zapísaný na Zoznam svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.

Postavený bol v rokoch 1654-1655 z dreva, slamy a hliny na základe požiadaviek vestfálskeho mieru, ktorý ukončil 30-ročnú vojnu.
Barokové a rokokové lavice majú až 6000 miest pre veriacich. Mimoriadne zaujímavá je krstiteľnica z roku 1656.

14:00 hod návrat do Wroclawi, krátky odpočinok, pokračovanie v prehliadke mesta v časti Ostrov Thumski,
ktorý dnes už ostrovom nie je. Má ale svoju neopakovateľnú atmosféru.
V najstaršej časti mesta je kostol sv. Martina jediným pozostatkom Piastovského hradu, ktorý tu existoval.
Ubytovanie ako v prvý deň, večera fakultatívne.

                               
3. deň: 16.06.2024 – nedeľa
po raňajkách odchod na zámok Ksiaž, ktorý  postavili uprostred lesov a krásnej prírody.
Tretí najväčší zámok po Malborku a Waweli má doposiaľ neobjasnené záhady, ktoré sa týkajú udalostí
počas 2. svetovej vojny.

Vlastnil ho jeden z najbohatších pruských rodov, ktorý vďaka sobášu Jana Jindřicha VI. s Annou Anhalt von Pless
získal kniežací titul a nesmierne bohatstvo. Poslední majitelia, ktorými boli Jan Jindřich XV. a jeho manželka
Maria Terézia Olivia prezývaná Daisy prispeli k jeho prestavbe a zásadnej modernizácii.
Hochbergovci hostili na zámku významné osobnosti: Viléma II., cára Mikuláša s cárovnou Alexandrou,
či pruských kráľov Fridricha II. a Fridricha Viléma III. ...
Po prehliadke odchod do Swidnice, kde sa nachádza protestanská modlitebňa, ktorá je pre svoju krásu
od r. 2001 zapísaná na Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Základný kameň položili v roku 1656 a postavili ho za 10 mesiacov.

Kostol má 4000 miest na sedenia a pojme 7500 veriacich.
Má štyri priestory: veľkú halu s oltárom, poľnú časť, v blízkosti ktorej prechádzala hranica mesta a začínali polia,
svadobnú, ktorou vchádzali do kostola novomanželia a pohrebnú pre pohrebné obrady.
Na stavbu použili 3000 statných dubov, z ktorých 2/3 venoval Jan Jindřich Hochberg, majiteľ neďalekého zámku Ksiaz.

Kostol je bohato zdobený, čo je u evanjelických kostolov zvláštnosť. Autori nádherných malieb čerpali inšpiráciu zo Zjavenia sv. Jána.

Okrem hlavného vchodu vedie do kostola 27 súkromných vchodov,
ktoré slúžili pre najvýznamnejšie mešťanské a šľachtické rody.
Kostoly mieru v Jawore a Swidnici patria k unikátom európskej architektúry.
Samotné mestečko Swidnica má pekné námestie uprostred ktorého stojí budova radnice, prestavaná z kupeckého domu.

Dnes je v nej umiestnené múzeum starého obchodníctva, ktoré predstavuje dávne krčmy, lekárne, obchody, pokladne, etikety, peniaze, závažia...

Pomocou výťahu je možné vyjsť na vežu, ktorá poskytuje neopakovateľný výhľad na okolie. Jeden z najväčších kostolov

Dolného Sliezska – katedrála sv. Stanislav a a sv. Václava -
má 103 m vysokú vežu. V r. 2004 ho navštívil aj pápež Ján Pavol II.


 Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

CENA: 199 € / osoba za zájazdový autobus, ubytovanie 2 noci s raňajkami hotel ***, sprievodcu CK
                

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 9 €/os.
                               orientačné vstupné: kostol v Jawore 3 €/os.; kostol vo Swidnici 3 €/os.;
                                                                       Hala storočia 9 €/os.; zámok Ksiaž 21 €/19 €                                                
                              

ZDIEĽAJTE!