Zlín 13.04.2024: Fenomén Baťa

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo Žiliny do Zlína, osobné voľno na občerstvenie a prechádzka po historickom Zlíne,
v ktorom sa Tomáš Baťa narodil a neskôr spolu s bratom Antonínom založil svoju prvú „fabriku“.
Presun do časti Čepkov, kde v tichej záhrade stojí Vila Tomáša Baťu - v interiéroch zmes secesie a kubizmu.
O 11:00 hod prehliadka vily, v ktorej žil so svojou rodinou podnikateľ a vizionár Tomáš Baťa.
Dodnes je v nej zachovaná energia jej majiteľa a pre mnohých návštevníkov je inšpirujúcim miestom.
Prehliadkový okruh začína v obývačke, pokračuje v preslávenej kancelárii, nasleduje knižnica,
pánsky salónik a balkón s vitrážami. Prehliadka končí v jedálni, kde návštevníkom priblížia kuchyňu,
zimnú záhradu a záhradu s domom záhradníka. Sprievodné slovo o príbehu Tomáša Baťu a jeho firmy
a rodiny je doplnené rozprávaním o významných osobnostiach, ktoré vilu navštívili, alebo sa podieľali
na rozvoji fenoménu Baťa.
Po osobnom voľne na neskorší obed komentovaná prehliadka expozície v Obuvnickom múzeu pod názvom:
Princip Baťa: dnes fantázia, zajtra skutočnosť, ktoré je umiestnené priamo v areáli fabriky.
Expozícia predstavuje históriu firmy Baťa od jej založenia v roku 1894 až do znárodnenia po druhej svetovej vojne.
Súčasťou prehliadky je aj časť továrenskej výrobnej linky na výrobu obuvi, ktorej niektoré stroje sú dodnes funkčné.
600 exponátov exotickej, ľudovej, historickej, ale i nedávnej baťovskej obuvi tvorí najväčšiu zbierku v Európe.
Súčasťou múzea je aj výstava artefaktov cestovateľov Zigmunda a Hanzelku, ktorí tiež v Zlíne žili.

Neobídeme ani Zlínsky mrakodrap, bývalú správnu budovu Jana Antonína Baťu, ktorá je známa
vďaka jeho pojazdnej kancelárii.

17:00 odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:15 hod.

CENA: 30 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok:

orientačné vstupné                              dosp.os.               +65 r.,                 ZŤP
Vila Baťa                                                    13,50 €                  8,50 €                8,50 €
Obuvnické múzeum                               6,50 €                   3 €                    zdarma
Mrakodrap                                                  1,50 €                   1,50 €              zdarma

zájazdové poistenie UNION 3 €/ osoba

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!