Brno - vládna vila a muzikál Mýdlový princ 27.01.2024

Program:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Brna
10:00 hod prehliadka Vily Stiassny, ktorá patrí spolu s Vilou Tugendhat, Löw-Beer a Jurkovičovou vilou
k povestnému „ brnenskému vilovému kvartetu“. Vily reprezentujú výnimočné diela v oblasti individuálnej rodinnej výstavby

v období moderny a secesie zo začiatku minulého storočia, ale aj medzivojnovú avantgardu.
Vilu Stiassny navrhoval Ernst Wiesner pre bohatého židovského textilného priemyselníka Alfreda Stiassného,
jeho ženu Hermínu a dcéru Suzanne. Jednoduchú dispozíciu spojil s dokonalým funkčným usporiadaním.
Pani domu mala jasnú predstavu o rodinnom sídle a návrh museli niekoľkokrát prerábať.
Rodina sa do vily nasťahovala v roku 1929. Po deviatich rokoch však odišli z Československa pred blížiacou sa nemeckou okupáciou. Potomkovia rodiny dodnes žijú v Kalifornii.
Vilu zabavilo gestapo a slúžila ako „Offizierskasino“, neskôr „zažila“ príchod oslobodzujúceho vojska
2. ukrajinského frontu maršála Malinovského a po oslobodení bola zoštátnena.
Vďaka návštevám prezidenta Beneša bola ušetrená pred necitlivými zásahmi a odvtedy je známa ako
„vládna vila“, ktorá slúžila ako reprezentatívny objekt politických predstaviteľov Brna.
Hostila mnohé prominentné osoby: prezidentov Československej republiky a zahraničné štátne návštevy.

Po prehliadke presun do centra Brna, osobné voľno na obed, pre záujemcov prehliadka
historického centra mesta.

13:30 hod pokračovanie autobusom do Bobycentra
14:00 hod návšteva muzikálu Mýdlový princ, ktorého dej zo zapadnutého kúta šumavských hvozdov
prináša silné ľudské príbehy.
Vynikajúce herecké výkony sú umocnené najlepšími pesničkami Václava Neckáře.
Tešiť sa môžete na Martina Dejdara, Sagvana Tofiho, Václava Koptu, Jaromíra Noseka, Jaroslavu Obermaierovú a mnohých ďalších.
V prípade, že nemáte záujem o muzikál, môžete navštíviť secesnú Vilu Dušana Jurkoviča,
ktorá je výnimočná v celosvetovom merítku.
Pri jej projektovaní sa inšpiroval najmodernejšími vilovými stavbami v Darmstadte a vo Viedni.
 

18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod.

Cena: 36 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové UNION poistenie 3 € / osoba
                              vstupné: Vila Stiassni 8 €/dosp.os, 5,50 €/+65 r.   

                                            Jurkovičova vila 4,50 €/dosp.os.,  2,50 €/+65 r.
                                            muzikál 30 eur/osoba   

 

 

ZDIEĽAJTE!