Ponuka pre školy: Carnuntum - výlet do čias Rímskeho impéria

Na priesečníku jantárovej cesty a cesty popri Limes-Romanus sa popri vojenskom tábore v polovici 1.storočia n.l.
vyvinulo občianske mesto Carnuntum, neskôr hlavné mesto rímskej provincie Horná Panónia.
V čase svojho najväčšieho rozkvetu bolo porovnateľné s Kolínom, Trierom, či Yorkom.
Jeho sláva dávno zanikla, ale my môžme pri našej návšteve v Prírodnom múzeu v Petronelle nahliadnuť

do každodenného života majetných a hrdých rímskych občanov. Dom občana Lucia, obchodníka s látkami, stĺporiadie pri Ville Urbana,
či čarovné rímske záhrady plné nádherných kvetín, nám to umožnia.


Vo vzdialenosti 2 km od múzea sa nachádza Heidentor - najznámejšia stavebná pamiatka z rímskych dôb v Rakúsku, ktorá sa stala erbom archeologického parku.
V kúpeľoch Bad Deutsch-Altenburg architekt Fridrich Ohmann vybudoval šperkovnicu archeologického parku - múzeum Carnuntinum - v štýle rímskej vidieckej vily

a v roku 1904 ho slávnostne otvoril rakúsky cisár Franz Joseph.
Šperky, náradie, zbrane, ale i kultové predmety sú zreštaurované s mimorianou presnosťou.
Amfiteáter je jedinou pôvodnou ešte viditeľnou súčasťou bývalého vojenského mesta.
Zachované múry pochádzajú z novšej prestavby približne z konca 2.storočia n.l.
Do arény sa vstupovalo z dvoch strán – dvoma bránami na východe a dvoma
na západe. Do jej hľadiska sa zmestilo až 8000 divákov.
Možno práve tu bol Septimius Severus vyhlásený za cisára.


Návrh programu:
V ranných hodinách odchod z miesta východiska zájazdu, exkurzia v čokoládovni v Kittsee. Pokračovanie do Petronell-Carnuntumu cestou,

na mieste ktorej v minulosti chránila civilné mesto Rimanov mestská hradba. Za ňou v období od 1. do 5. storočia pulzoval rušný život.

Počas archeologických výskumov v posledných rokoch sa podarilo identifikovať niektoré stavby a zrekonštruovať ich do takej miery,

že umožňujú nazrieť do života vtedajšej rímskej spoločnosti. Zariadenie domov a bytové doplnky navodzujú nefalšovanú atmosféru života v Ríme v prvej polovici 4. storočia n.l..
Počas komentovanej prehliadky s miestnym sprievodcom nazriete do Domu Luciusa, do domu obchodníka s olejom, do Villy Urbana, do rímskych kúpeľov a ďalších stavieb.

Prechádzka po uliciach Carnuntumu vás prenesie v časopriestore. Zastavíte sa aj pri Pamätníku konferencie cisárov, ktorá sa v Carnuntume konala
a ktorej jedným z rozhodnutí bolo rýchle šírenie kresťanstva.

Po prehliadke odchod do Bratislavy, návšteva exteriérov Bratislavského hradu, alebo osobné voľno v nákupnom centre.


Cca 16:00 hod odchod na cestu späť, následne príchod do miesta východiska zájazdu.


Cenu za zájazdový autobus a sprievodcu CK/žiak
vypočítame podľa počtu platiacich a miesta východiska zájazdu


Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2 €/osoba
                                              vstupné 9 €/žiak


TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!