Adventný Krakow 09.12.2023

05:50 hod stretnutie so sprievodcom v Žiline pri benzínovom čerpadle pred Hypertescom, Košická ul.
06:00 hod odchod do Krakowa, zapísaný na Listine svetového kultúrneho dedičstva UNESCO,

                 cez Martin, cestou možnosť nástupu : Vrútky, Martin...
Po príchode prehliadka nádvoria kráľovského zámku Wawel, ktorý sa pýši historickými miestnosťami
a kráľovskými apartmánmi. V prípade záujmu prehliadka: Katedrála, Zvon Zygmund, hrobky, Katedrálne múzeum

 – za príplatok. Pokračovanie po Kráľovskej ceste na Mariánske námestie ku známym Sukieniciam.
 

Námestie, jedno z najväčších v Európe, je obklopené honosnými meštianskymi domami

a život na ňom pulzuje 24 hodín denne.

Uprostred námestia stojí žltohnedá budova Sukienic – tržnice, kde sa kedysi predávalo mäso, ovocie a zelenina.
Dnes tu ponúkajú suveníry, výrobky z kože a šperky zo zlata, striebra a drahých kameňov.
Adventná dedinka na námestí s mnohými stánkami, ponúka nielen suveníry a drevené vianočné ozdoby,
ale aj poľské vianočné špeciality: pitný med, či ovocie v čokoláde.
 

V rohu námestia stojí  impozantný kostol z červených tehál – bazilika Panny Márie – s množstvom umeleckých diel.
Najvzácnejší je drevený oltár od Víta Stossa, ktorý si môžete pozrieť - za príplatok.
Z veže kostola pravidelne zaznieva slávna trubačská melódia Hejnal, ktorú si žiaden turista nenechá ujsť.

Kráľovskú cestu od zámku Wawel až po Floriánsku bránu lemuje množstvo kaviarní a reštaurácií.
Chvíle osobného voľna si môžete spríjemniť aj v neďalekom nákupnom centre Krakowská Galéria.
17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod 
                                                           

Cena: 39 €/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 €/os.

 

Orientačné vstupné v eurách

nutná úhrada pri objednávke

Wawelská Katedrála, Zvon Žigmund,Kráľovské hrobky, Katedrálne múzeum a Arcidiecézne múzeum   5 €/dosp. os.;   3,50  €/študent, dôchodca

 

Audiosprievodca v slovenčine: Katedrála a Zvon Žigmund 40 minút, Kráľovské hrobky 10 minút            2,70 €/dosp. os.;    1,80 €/študent, dôchodca

a Katedrálne múzeum 20 minút.

 

Mariánsky kostol - Oltár                             3,50 €/dosp. os. ;   1,80 €/študent, dôchodca

ZDIEĽAJTE!