Advent v Budapešti s návštevou Tropicaria 09.12.2023

4:50 hod odchod z Turzovky – Beskydská - príplatok 5 €/osoba

05:15 hod odchod z Čadce – hlavná autobusová stanica - príplatok 5 €/osoba

05:35 hod Radoľa – aut. zastávka pri hlavnej ceste - príplatok 3 €/osoba


06:00 hod odchod zo Žiliny – benzínové čerpadlo na parkovisku pred Hypertescom
možnosť nástupu vo Vrútkach, Martine – Záturčí ...


Po príchode do Budapešti návšteva Tropicaria s mnohými sladkovodnými i morskými
živočíchmi, alebo osobné voľno v nákupnom centre. Popoludní prehliadka historického centra:
Peštianska strana s Parlamentom, Bazilikou sv. Štefana a neodmysliteľnými Vianočnými
trhmi na Vörösmarty námestí s množstvom stánkov s výbornými maďarskými jedlami, nápojmi a suvenírmi.
Nemenej pôsobivý je Adventný trh pred Svätoštefánskou bazilikou.


Cca o 17:30 hod odchod na cestu späť
predpokladaný návrat do Žiliny do 22:30 hod, do Čadce do 23:00 hod, do Turzovky do 23:30 hod


Cena: 43 €/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK


Nepovinný výdavok (úhrada v autobuse): vstupné do Tropicaria dieťa do 4 rokov zdarma


10,50 € dosp.os, skupinové vstupné nad 15 osôb 8,50 €


8 € dieťa do 18 r., senior nad 65 r., skupinové vstupné nad 15 os. 6,50 €


zájazdové poistenie UNION 3 €/os.

ZDIEĽAJTE!