Južné Čechy - kraj rybníkov a zámkov 13.-15.10.2023

Program:

1. deň: 13.10.2023 - piatok

06:00 hod odchod zo Žiliny do Jindřichovho Hradca, ktorý leží presne na pätnástom poludníku.
Prehliadka mesta a hradu.
Pokračovanie na ubytovanie do Českých Budějovíc, prehliadka mesta a osobné voľno.

2.deň: 14.10.2023- sobota

Raňajky formou bufetu v mieste ubytovania.
09:00 hod prehliadka zámku Kratochvíle – renesančný klenot, ktorý vznikol zo sna romantického
talianskeho staviteľa, ktorý v cudzích službách spomína na svoj domov.
Zlatý sál predstavuje vrchol renesančného štukatérskeho umenia.
Pokračovanie do Prachatíc, prehliadka mesta a osobné voľno na obed.

12:30 hod odchod do Českého Krumlova
14:20 hod prehliadka zámku, najrozsiahlejšej stavby svojho druhu v Čechách a mesta,
v ktorom sa rieka Vltava trikrát otáča, aby obtiekla centrum mesta, takže sa zdá, že ide o dve rôzne rieky.
Osobné voľno na večeru. Návrat na ubytovanie.

3. deň: 15.10.2023 - nedeľa

Raňajky formou bufetu v mieste ubytovania. Odchod do Hlubokej.
09:50 hod prehliadka zámku postaveného podľa vzoru anglického zámku Windsor, v prípade záujmu výstup na vyhliadkovú vežu.
Pokračovanie do kúpeľného mesta Třeboň, uprostred malebných juhočeských rybníkov,
ktoré vzniklo na obchodnej ceste medzi Uhorskom a Bavorskom. Prehliadka mesta a osobné voľno na obed.
14:30 hod prehliadka zámku
Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.

Cena: 169 € /osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci s raňajkami v centre Českých Budějovíc a sprievodcu CK

príplatok 1/1 izba 40 €

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 9 €/osoba

                                               vstupné                                             dosp.os                          +65 r., ZŤP, ZŤP/S
                                               zámok Jindřichuv Hradec              9                                             7
                                               zámok Kratochvíle                         10                                              8
                                               zámok Český Krumlov                  11                                              9
                                               zámok Hluboká                               11                                              9
                                              zámok Třeboň                                    9                                              6,50
                                                                                                             50                                            39,50

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN A PROGRAM PODĽA DOHODY

ZDIEĽAJTE!