Valtické vinobranie a Lednicko-Valtický areál 07.10.2023

Program:

05:30 hod odchod zo Žiliny do Lednicko-Valtického areálu, ktorý je od roku 1996
zapísaný na listine Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Najrozsiahlejšia komponovaná krajina na svete ponúka návštevníkovi zážitky rôzneho druhu.
Romantické prechádzky, rozhľadne, kolonády, skleník, akvárium, zámky,
či cykloturistika a vodné športy, lákajú mnohých návštevníkov.
09:30 hod prehliadka historických miestností zámku Lednice, „rekreačnej chaty“ Lichtensteinovcov,
a pobyt v areáli s možnosťou prehliadky Skleníka, v ktorom sú mnohé tropické a subtropické rastliny, pešej prechádzky okolo jazera.

11:00 hod presun autobusom do Valtíc, osobné voľno na „Valtickom vinobraní“ s bohatým kultúrnym programom,
ktorého hlavné pódium bude na námestí Svobody. Počas celého dňa je v ponuke bohatý program nielen na námestí Svobody,
ale aj v areáli Vinárstva CHÂTEAU VALTICE Vinných pivníc Valtice na ulici Vinárska, rovnako, ako aj v areáli Valtického zámku.

Nebude chýbať ani predaj vína a obľúbeného burčiaku, ako aj povestný „jarmark“ a krojovaný sprievod.

15:00 hod prehliadka zámku Valtice, ktorý rovnako, ako Lednice patril svojho času lichtenšteinskym kniežatám.
Počas prehliadky sa zoznámite s miestnosťami, v ktorých pobýval cisár František Jozef I., kancelár Metternich,
či mnohí príslušníci vladárskych rodov a najvyššej šľachty.

17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

CENA: 29 /osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 3 €/osoba
vstupné – úhrada pri objednávke        dosp. os.                  65+,ZŤP, 6-18 r.
zámok Lednice                                             10,50 €                          8,50 €
Skleník Lednice                                              4,50 €                          3,50 €
zámok Valtice                                                10,50 €                         8,50 €


Výdavok na mieste: vstupné na vinobranie cca 250 Kč.

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME

ZDIEĽAJTE!