Budapešť 07.10.2023: Kostol v skalách a noblesné interiéry Parlamentu a Opery

PROGRAM:

05:30 hod odchod zo Žiliny do Budapešti.
Po príchode krátka prehliadka Hradného vrchu s Matejovým chrámom, Rybárskou baštou a Hradom
12:00 hod prehliadka jaskynného Kostola v skalách, ktorý je ukrytý na úbočí vrchu Gellért.
Napriek tomu, že v ňom žijú rehoľníci – Paulíni, pre ktorých je príznačný pustovnícky život, ich živý kostol,
v ktorom niekoľkokrát do dňa slúžia omšu, je prístupný aj turistom.

Po prehliadke atraktívneho interiéru presun na peštiansku stranu k ďalšej atraktívnej pamiatke Budapešti.
14:00 hod prehliadka interiérov budapeštianskeho Parlamentu, ktorého budova patrí medzi najstaršie vládne budovy v Európe
a ako súčasť panorámy Dunaja je zapísaná na listine svetového dedičstva UNESCO.
Po prehliadke azda najfotografovanejšej a najznámejšej budovy Budapešti pokračovanie k ďalšej veľkolepej
stavbe v centre Budapešti.

16:00 hod prehliadka interiérov Opery, ktorá prešla úplnou rekonštrukciou a od marca 2022 opäť víta
umeniachtivých návštevníkov rovnako, ako milovníkov architektúry, aby sa kochali jej krásou:
keď budapeštianske obecenstvo v minulosti zavítalo do viedenskej opery, túžilo aj doma počúvať
v luxusných interiéroch diela známych umelcov. Preto postavili honosnú budovu na elegantnej
Andrássiho triede podľa plánu Miklósa Ybla. Jej grandiózna stavba pripomína parížsku Operu.
Javiskový mechanizmus patril v tej dobe medzi najmodernejšie.
Dodnes je budapeštianska Opera známa výborným repertoárom a skvelými umeleckými výkonmi.
Vidieť pompézne foye, elegantné schodisko a vypočuť si prekrásne árie patrí k nevšedným zážitkom.

Na záver dňa jazda najstarším metrom na Európskom kontinente a tretím najstarším na svete,
ktoré bolo postavené pri príležitosti 1000. výročia príchodu Maďarov na toto územie, a otvorené v r. 1896.
Spája centrum mesta s mestským parkom. Miléniová podzemná dráha je dnes technicko-priemyselnou pamiatkou
a od r. 2002 je zapísaná na Zozname svetového dedičstva UNESCO.
Pri jej stavbe zadávatelia kládli dôraz na to, aby jednotlivé stanice boli výstavné, a tak získali krásnu secesnú výzdobu.
Obložené sú keramickými dlaždicami žltej a hnedej farby, podporné stĺpy majú ozdobné hlavice.

Cca 18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 23:00 hod

CENA: € 49/os. za dopravu zájazdovým autobusom, miestnu slovensky hovoriacu sprievodkyňu v Budapešti,
                              a sprievodkyňu CK
Nepovinný príplatok: poistenie do zahraničia UNION 3 €/os.

Vstupné-úhrada pri objednávke: Parlament 15 €, Opera 10 € Kostol v skalách 2 €

Výdavok na mieste cest. lístok na metro cca 1 €/osoba do 65 r., nad 65 r. občania členskej krajiny EÚ zdarma

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!