Malebné Východné Čechy 13. - 15.10.2023

PROGRAM:

1. deň: 13.10.2023 – piatok

05:00 hod odchod zo Žiliny do Jaroměři, cestou bezpečnostná prestávka.
11:00 hod prehliadka sprístupnenej časti Pevnosti, ktorú dal vybudovať rakúsky cisár Jozef II v r. 1780.
Jej hlavnou úlohou bolo brániť severnú hranicu rakúskej ríše proti Pruskému kráľovstvu, ale mala aj iné využitie:
slúžila ako sklad streliva, zásobáreň jedla, a poskytovala bezpečné ubytovanie pre vojakov a civilné obyvateľstvo.
Prehliadka podzemných chodieb je dobrobružstvo, ktoré návštevníkovi priblíži atmosféru bývalého posádkového mesta.
Niektoré časti sú veľmi stiesnené, preto nie sú v hodné pre každého.

12:00 hod pokračovanie do Babičkinho údolia
12:30 hod osobné voľno na obed
14:00 hod prehliadka zámku Ratibořice a prechádzka po parku, v ktorom sa nachádza Staré bělidlo, Starodávny vodný mlyn,
Babičkina chalúpka, či socha Babičky s vnúčatami. Individuálna prehliadka Rudrůvho mlyna a Vodného mandu – za poplatok.
17:00 hod odchod do Náchoda 17:30 hod exkurzia s ochutnávkou v pivovare Primátor – za príplatok - ktorého pivo bolo v r. 2013
vyhlásené ako najlepšie na svete a v roku 2016 na súťaži Zlatá pivná pečať České Budějovice získal Primátor polotmavý 13% Striebornú pečať.
19:30 hod odchod na ubytovanie hotel***
20:00 hod neskorá večera v mieste ubytovania.

2. deň: 14.10.2023 – sobota

Po raňajkách odchod na Hospital Kuks, kedysi bájne kúpele, neskôr vojnový lazaret, dnes farmaceutické múzeum a lapidárium so sochami
„Dvanástich cností a dvanástich nerestí“. Areál prešiel v roku 2015 rozsiahlou rekonštrukciou a dnes túto barokovú perlu
môžu návštevníci obdivovať v plnej jeho kráse.
09:00 hod prehliadka so sprievodcom, prechádzka po areáli, osobné voľno na skorý obed
13:00 hod odchod do Dvora Králové
13:30 hod návšteva známej ZOO a Safari, ktorá ponúka nezabudnuteľné zážitky.
17:30 hod cesta späť cez priehradu Les Království, národnej technickej pamiatky, ktorá je umiestnená v rozprávkovom prostredí lesov
a je hodnotená ako najkrajšia údolná priehrada v Čechách.
19:30 hod Večera a ubytovanie ako v predošlý deň.

3. deň: 15.10.2023 - nedeľa
po raňajkách 09:00 hod prehliadka zámku Náchod, ktorý mal počas svojej histórie mnohých majiteľov.
Popri Jánovi Luxemburskom, či pánoch z Dubé k najvýznamnejším patril rod Smiřických.
Aj keď pôvodný hrad neskôr prestavali na zámok, udržal si aj charakter pevnosti. V 70.tych rokoch min. storočia
zámok rekonštruovali a dnes ho môžeme obdivovať nielen v interiéroch, ale aj v exteriéroch, ktoré sú pôsobivé vďaka svojim sgrafiti.

10:10 hod peší zostup na námestie, prehliadka mesta
11:00 hod pokračovanie autobusom do Nového Města nad Metují
11:30 hod osobné voľno na obed
13:00 hod prehliadka zámku, perlu kladského pomedzia, ktorý je úzko spätý s menom architekta Dušana Jurkoviča.
Zámok v Novom Měste nad Metují je jediný český zámok, na ktorom môžeme vidieť jeho dielo.
Je umiestnený v unikátnom areáli zámockej záhrady so sviežou zeleňou, voňavými kvetmi, členitými terasami a dreveným mostom,
ktorý bol zaradený medzi top 7 mostov v ČR. Renomovaný slovenský architekt Dušan Jurkovič sa snažil zachovať čo najviac
historických atribútov a súčasne zakomponovať nové, moderné prvky a technické zariadenia.
Na Jurkovičovu prácu naviazali aj ďalší architekti, ktorí sa na úpravách zámku podieľali.
Zámok sa tak stal ojedinelým reprezentatívnym sídlom, ktoré poskytovalo pohodlné bývanie. Interiéry majú borokovú a renesančnú výzdobu,
ale zariadené sú v štýle vrcholnej secesie, kubizmu, art deco a funkcionalizmu.
Aj priľahlú záhradu navrhol Dušan Jurkovič. Je rozčlenená na okrasnú v štýle francúzskych záhrad so soškami trpaslíkov
a alegóriami ľudských charakterov a na úžitkovú – ovocnú a zeleninovú.
Architekt navrhol aj vyhrievaný skleník a vodný systém z rieky Metuje, určený na zavlažovanie.

15:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod.

Cena: 169 €/ osoba za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 2 noci v izbách s príslušenstvom, turistický hotel***, jednotná večera, raňajky a sprievodca CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie do zahraničia UNION 9 €/osoba

Orientačné vstupné: upresníme v pokynoch na zájazd

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION.
PRE UCELENÝ KOLEKTÍV TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY
                                                                Dosp.os.                +65 r.
Pevnosť Josefov Jičín                       6,50 €                      4 €
Exkurzia Pivovar Primátor Náchod   9 €                       9 €
Zámok Ratibořice                                   7 €                       6 €
Rudrův mlyn – úhrada na mieste                 60 Kč
Vodní mandl – úhrada na mieste                 60 Kč
Hospital Kuks                                           9 €                       7 €
Zámok Náchod                                       8 €                       6 €
Zámok Nové Město nad Metují          5 €                      3 €

 

CK A-TOURS je poistená proti úpadku v poisťovni UNION.
PRE UCELENÝ KOLEKTÍV TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!