Severné Čechy s príchuťou Lužice 26.-29.8.2023

 PROGRAM:

1. deň: 26.08.2023 - sobota
06:00 hod odchod zo Žiliny cez Olomouc do Sychrova, cestou bezpečnostné prestávky a prestávka na obed.
14:00 hod prehliadka novogotického zámku, ktorý slúžil ako rezidencia pôvodom francúzskeho rodu Rohanov.
Ako mnohé iné, aj zámok Sychrov je známy z nakrúcania rozprávok, napríklad Zlatovláska, či Nesmrteľná teta.
Miestnosti zámku sú zariadené pôvodným nábytkom, obrazmi a rôznymi doplnkami a majú bohatú rezbársku výzdobu.
Prehliadka interiérov ponúka návštevníkom dokonalú predstavu, ako sa žilo na vidieckom sídle
bohatej šľachtickej rodiny v druhej pobovici 19. storočia.
Po prehliadke pokračovanie do mesta pod Ještedom, do Liberca, fotostop v Liebiegovom mestečku,
ktoré začiatkom 20.storočia vybudovali majitelia textilnej továrne. Pre Liberec znamenali to, čo pre Zlín rodina Baťových:
postavili pre zamestnancov domy na bývanie aj s občianskou vybavenosťou, dievčenskou školou, hostincom...
Ubytovanie v centre mesta hotel ***, pre záujemcov prehliadka mesta so sprievodcom CK, večera fakultatívne.

2. deň: 27.8.2023 – nedeľa
Po raňajkách v prípade priaznivých poveternostných podmienok výjazd lanovkou na Ješted, dominantu severných Čiech,
odkiaľ sa naskytajú krásne pohľady na všetky svetové strany. Na vrchu stojí unikátna stavba 20. storočia –
televizný vysielač a hotel Ješted, ktorý je známy z viacerých filmov. Architekt K.Hubaček získal za túto stavbu
Perretovú cenu od Medzinárodnej únie architektov.
Predpoludním pokračovanie na zámok Zákupy, ktoré ako renesančné sídlo vlastnili Berkovia z Debé a neskôr Habsburgovci.
Zámok je známy tým, že v jeho zámockej kaplnke sa konala svadba Ferdinanda d´Este so Žofiou Chotkovou.
Po prehliadke a osobnom voľne na obed pokračovanie do Nového Boru,
ktorý vznikol v prvej polovici 18. stor. z osady postavenej na lesných vresoviskách.
Vstupná brána do Lužických hôr má rozvinutú tradíciu sklárstva. Práve tu dokázali vyrobiť achátové či mramorové sklo,
perleťový email a najrôznejšie lazury. Tá červená sa vyrába dodnes a vyváža sa do celého sveta.
Po prehliadke mesta a Sklárskeho múzea odchod do Rumburku. Mesto s prívlastkom „Malá Paříž“ preslávila ľanová tkanina
ďaleko v zahraničí, Mária Terézia označila miestneho obchodníka s plátnom za svojho „najobľúbenejšieho Rumburčana“,
narodil sa tu konštruktér najdlhšieho motocyklu Čechie-Bohmerland, a takto by sme mohli pokračovať vo vymenovaní
mnohých zaujímavostí, ktoré Rumburk má. Lepšie ja však raz vidieť, ako stokrát počuť(alebo čítať?).
Prehliadka Lorety barokového klenotu severných Čiech od vnikajúceho architekta Johanna Lucasa Hildebrandta,
ktorá už viac ako 300 rokov víta pútnikov, je súčasťou kultúrnej cesty „Via Sacra“, a zároveň slúži ako učebnica architektúry.
Ubytovanie ako v predošlý deň, večera fakultatívne.

3. deň: 28.8.2023 – pondelok
Po raňajkách odchod autobusom do Žitavy, ktorá bola v minulosti kvitnúcim centrom obchodu
a jej historické centrum mesta s budovami od gotiky až po klasicizmus sa dodnes zachovalo takmer neporušené.
Priestranné námestia, krivoľaké uličky, vzácne dreviny. Mesto je súčasťou kultúrnej cesty „Via Sacra“,
v ktorom možno obdivovať Veľký pôstny záves s výjavmi zo Starého a Nového zákona od Stvorenia sveta až po Posledný súd v Kostole sv. Kríža.
Múzeum Františkánskeho kláštora zas vystavuje Malý pôstny záves, ktorý zobrazuje ukrižovanie.
Po prehliadke pokračovanie do klimatických kúpeľných mestečiek Jonsdorf a Oybín, medzi ktorými ešte stále premáva parný vlak.
Nad Oybínom sa týči hrad a kláštor, ktorý je tiež súčasťou kultúrnej cesty „Via Sacra“,
a v Jondsdorfe spríjemňuje pobyt návštevníkom okrem iného aj návšteva „Motýlieho domu“, kde to hrá všetkými možnými farbami.
Po prehliadke pokračovanie do Bad Muskau, cestou fotostop v romantickej dedinke Obercunnersdorf
s najväčším súvislým súborom podstavkových domov, ktorých architektúra patrí k najvýznamnejším štýlom v Európe.
Park Bad Muskau, zapísaný na listine svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO leží čiastočne v Nemecku
a čiastočne v Poľsku a ponúka jedinečný zážitok z prírody, napriek tomu, že to nie je jej dielo, ale výtvor jedného muža
– princa Hermanna von Pückler-Muskau. Spisovateľ, cestovateľ a predovšetkým záhradník bol známy ako milovník žien a bonviván.
Multimediálna výstava v zámockej veži zábavným spôsobom prezentuje jeho osobnosť.
Podvečer prechádzka po Görlitz, najvýchodnejšom meste Nemecka na poľskej hranici.
„Skutočné srdce Európy“ má pôsobivú architektúru a radí sa k významným kultúrnym mestám Európy.
Plochou je najväčšou a najhustejšou pamiatkovou rezerváciou Nemecka. Neskorogotické, renesančné a barokovo renesančné domy,
mohutný Chrám sv. Petra s nádherným západným portálom, slávnym „slnečným“ organom, či Krypta sv. Juraja,
ktorá je pokladaná za najkrajší priestor v Hornej Lužici, zďaleka nie je všetko, čo v tomto meste môžeme vidieť.
Ubytovanie ako v predošlý deň, večer fakultatívne.

4. deň: 29.8.2023 – utorok Po raňajkách odchod do Frýdlantu. Prehliadka zámku s bohato zariadenými miestnosťami
a históriou posledných majiteľov Clam-Gallasov začína v zámockej kuchyni, pokračuje reprezentačnými
a súkromnými miestnosťami pánskeho a dámskeho poschodia až do podkrovia, kde žili deti a služobníctvo.
Súčasťou prehliadky je nielen ojedinelá zámocká kúpeľňa, ale i unikátna zámocká kaplnka.
Po prehliadke pokračovanie do poľskej dedinky Sucha, kde na historickom území Hornej Lužice
stojí obranný hrad Czocha na skalnom ostrohu nad priehradou Lesnia. V čase jeho vzniku územie patrilo
českým zemiam a do svojho vlastníctva ho získal aj Karol IV. ženbou so svojou treťou manželkou Annou Swidnickou.
Hrad je opradený množstvom legiend, čo podporuje aj skutočnosť, že tu pôsobí silné elektromagnetické pole
a podzemie je popretkávané spleťou chodieb.
Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod.

CENA: 259 € /os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie 3 noci s raňajkami, sprievodcu CK

Príplatok 1/1 izba 27 €/pobyt

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 12 €/os.
                                               orientačné vstupné v €                     dosp.os.          +65 r.

                                              zámok Sychrov                                      10,50                8,50

                                              zámok Zákupy                                         9                      7

                                              Sklárske múzeum                                  2,50                 2
                                              Loreta Rumburk                                     3,50                3,50 
                                              Motýli dom                                              7,20                7,20
                                              Bad Muskau                                          10                   10
                                              Zámok Frýdlant                                     8                      6

                                              Hrad Czocha                                           8                      8
CK A-TOURS je poistená proti úpadku v UNION poisťovni.
PRE UCELENÝ KOLEKTíV TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!