Najstarší kláštorný komplex na Slovensku, starobylé mesto a vzácna knižnica 22.04.2023

HRONSKÝ BEŇADIK – NITRA – OPONICE

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Hronského Beňadika, prehliadka kláštora o ktorého vzniku hovorí stará legenda.

Skutočné dejiny kláštora sa s legendou zhodujú v tom, že knieža Gejza a Šalamún bojovali medzi sebou

o vládu nad kráľovstvom, do ktorého Hronský Beňadik patril. Bojovali nielen mečom.

Šalamún mal starý benediktínsky kláštor v Pannonhalme, dnešnom Maďarsku.

Gejza nechcel byť horší, preto sa rozhodol, že založí nový, vlastný benediktínsky kláštor.

Voľba padla na územie zvané Slovenská Brána, kde sa spájali dve cesty zo západu a juhu Slovenska.

Týmito trasami cestovali kupci zo západu na východ a naopak, bolo to teda strategické miesto.

V súčasnosti kláštorný kostol patrí k významným gotickým stavbám na Slovensku.

Je cieľom mnohých pravidelných bohoslužieb, pútí a duchovných cvičení. Je v ňom uložená vzácna relikvia:

kúsok starého plátna s kvapkami Kristovej krvi. Má to byť časť šatky svätej Veroniky, ktorou utrela Ježišovi tvár na jeho krížovej ceste.

 

Po prehliadke pokračovanie do Nitry. Osobné voľno na obed a prehliadka Horného mesta,
ktoré patrí k najstarším na území Slovenska a je úzko spojené s našou históriou.

Horné mesto sa dlhé obdobie vyvíjalo v úzkom spojení s katolíckou cirkvou.

Vládne v ňom atmosféra ako napríklad v Bratislave alebo Trnave na Kapitulskej ulici.

Kláštor Františkánov, Kostol sv. Petra a Pavla, Veľký a Malý seminár sú toho dôkazom.

Dolné mesto zas bolo od stredoveku veľmi ľudnaté a ani my neobídeme Pešiu zónu.

Nitra – to však nie je iba história. V súčasnosti je známa vďaka vysokým školám ako mesto mladých,

ale aj ako centrum poľnohospodárstva, či výstavníctva.


Pokračovanie do Oponíc, neveľkej obce medzi Nitrou a Topoľčanmi, ktorú od r. 1392 spravoval šľachtický rok Apponyiovcov.

Jeho potomkovia tu zotrvali až do r. 1940. Skvelí diplomati Rakúsko-Uhorskej monarchie boli svojho času zakladatelia

jednej z najväčších knižníc v strednej Európe: Bibliotheca Apponianu.

Chateau Appony – renesančný kaštieľ obývaný ich rodom vyše šesť storočí – sa dočkal veľkolepej opravy

a knižnica ako súčasť hotelového komplexu ponúka svojim návštevníkom poznanie histórie

v doposiaľ nepoznaných rozmeroch s vôňou zašlých stáročí.

Neďaleko kaštieľa sa nachádza Apponyiovská hrobka, ktorá tiež stojí za návštevu.

Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod.

 

Cena: 30€/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, miestneho sprievodcu v Nitre a sprievodcu CK
Nepovinný výdavok: vstupné v €                dosp.os.                 + 65 r., ZŤP, študent
Hronský Beňadik                                                   4                                      4 

Nitra                                                                           5                                      2,50 

Oponice                                                                    6                                     4


PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!