Fascinujúce technické pamiatky Východného Slovenska 13.05.2023

Program:

06:00 hod odchod zo Žiliny bezpečnostná prestávka na Štrbe, pokračovanie do Fričoviec.

09:15 hod fotozastávka pri kaštieli, ktorý je jedinečný svojou sgrafitovou figurálnou výzdobou zo 17. storočia.
Autor použil kombináciu dvoch farieb – slonovej kosti a sivočierného uhlíka. Hlavy postáv sú s porovnaním s telom väčšie,
keďže sa divák pozerá zdola nahor. Výber postáv je z rozličných oblastí: antickí bohovia, symbolické postavy ľudských cností,
postavy z uhorskej a poľskej histórie, cisári slávnej ríše Rímskej... Dnes kaštieľ slúži ako hotel a je v súkromnom vlastníctve.

09:30 Pokračovanie do Prešova,
10:00 hod návšteva Solivaru, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie technické pamiatky na Slovensku.
Komplex technických objektov na čerpanie a varenie soli zo soľanky pochádzajúci zo 17. storočia je unikátny.
K objektom Solivaru patrí aj šachta Leopold, huta, varňa, sklad soli, kováčske dielne a klopačka.
Jamu Leopold začali hĺbiť už v roku 1571 a najimpozantnejšia budova je sklad soli.
Prehliadka komplexu trvá 1,5 hodiny, má dĺžku 1,3 km a štyri objekty: od Skladu soli 700 m výstup do kopca k objektu Gápľa
a aj v ostatných objektoch sú viaceré schodiská.
Pre menej zdatných turistov ponúkame malý okruh v budove Skladu soli, ktorý trvá 25 minút.

Po prehliadke presun do centra Prešova a osobné voľno na obed.
13:00 hod pokračovanie do oblasti Slanských vrchov, kde sa nachádza tajuplný svet slávnych Opálových baní
14:00 hod návšteva najstaršej opálovej bane na svete, kde ťažba prebiehala až do roku 1922
a ktorej opály majú pre svoje jedinečné vlastnosti vysokú hodnotu Systém podzemných chodieb dosahuje 35 kilometrov
a v roku 2015 sa vďaka nadšeniu dobrovoľníkov podarilo bane sprístupniť verejnosti.
Okruh v dĺžke 1 km v nenáročnom teréne pri teplote 4 až 6 °C spolu s výkladom sprievodcu trvá približne hodinu.

15:30 hod odchod na cestu späť, bezpečnostná prestávka na Štrbe 1
9:30 hod predpokladaný návrat do Žiliny

Cena: € 39 / dosp.os za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK
             € 30 / dieťa do 15 rokov za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: úhrada pri objednávke
vstupné                            dosp.os.      ZŤP        senior do 70 r.     + 70 r.     deti 6-15 r.      3-6 r.,

múzeum Solivar              8 €           zdarma            4 €                       1 €             4 €               1 €

len Sklad soli                   3 €            zdarma            2 €                       1 €             2 €               1 €

Opálové bane               12 €                 12 €            12 €                    12 €             7 €               7 €

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!