Jedinečné technické pamiatky Ostravy 10.06.2023

JEDINEČNÉ ZÁŽITKY, KDE BY ICH MNOHÍ NEČAKALI

07:00 hod odchod zo Žiliny do Ostravy, návšteva ostravskej ZOO, kde možno vidieť antilopu, gazely,
mačky, lemura, leva, slona, žirafu a mnohé iné cudzokrajné zvieratá. V areáli premáva vláčik – za poplatok.
Súčasťou ostravskej ZOO je Botanický park, v ktorom sa možno prejsť po náučných chodníkoch:
Cesta lesa, Cesta tieňov, Cesta vody, Bažiny.
V Expozíciach sú umiestnené Bonsaje, Bambusy, Dreviny, Rastliny ďalekého východu, Štrkové záhony.
Neďaleko výbehu pand červených sa nachádza aj reštaurácia, kde je možnosť teplého jedla.

O 13:00 hod pokračovanie autobusom do areálu národnej kultúrnej pamiatky Dolní oblast Vítkovice a Vysokej pece č. 1,
kde absolvujete program podľa záujmu a v prípade detí aj ich veku:

1/Vysokopecný okruh v trvaní 100 minút
Bývalý priemyselný areál Dolu Hlubina, koksovne a vysokej pece Vítkovických železiarní tvorí dnes
unikátnu industriálnu pamiatku a nezameniteľný symbol Ostravy, ktorá je zapísaná na zozname
Európskeho kultúrneho dedičstva. Podobne ako kedysi nakladali suroviny, dnes „nakladajú“ návštevníkov,
aby si unikátnu technickú pamiatku mohli pozrieť zblízka.
Históriu regiónu významne ovplyvnil Salomon Rotschield, ktorý železiarne kúpil v r. 1843.
Pre zamestnancov začal budovať veľmi bohaté sociálne zázemie – robotnícke kolónie, nemocnicu, materskú školu, kostol.
V polovici 19. storočia vyrábali Vítkovice tretinu moravsko-sliezskej produkcie železa.
Výroba bola o to vzácnejšia, že sa tu uhlie aj ťažilo: do všetkých ostatných železiarní sa uhlie dovážalo.

2/ Svet techniky
V areáli Dolní oblast Vítkovice je vybudované interaktívne múzeum, kde návštevníkov čaká stretnutie s technickým vývojom,
ale tiež s románmi Julesa Verna: zaujímavosťou je, že legendárny spisovateľ sa narodil v rovnakom roku,
v ktorom začali prevádzku Vítkovické železiarne. Jedinečná výstava odhaľuje tajomstvá technických vynálezov
od parného stroja až po súčasnosť. Z niektorých exponátov dýcha patina času, sú však o to dôveryhodnejšie.
Niektoré vzbudzujú rešpekt k ťažkej práci, ktorú robotníci vykonávali denno-denne 160 rokov.
Interaktívne exponáty, ktoré sa pohybujú, zabavia malých aj veľkých návštevníkov.
Ukazujú vedu a techniku v novom svetle, zábavne a hravo. Namiesto zložitej učebnicovej teórie, praktické ukážky:
môžete sa stať strojvedúcim vlaku, tavičom v továrni, kozmonautom, alebo kapitánom Nemom.

Tu je možnosť výberu a absolvovať „Veľký svet techniky“ alebo „Malý svet techniky“.

18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod.

Cena: 27 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný výdavok: zájazdové poistenie Union 3 €/osoba

Vstupné v €                                  Dosp.osoba            Dieťa 6-15r, +65 r., ZŤP, študenti
ZOO                                                        7                                                   4,50
Vysokopecný okruh                       13                                                 10
Malý svet techniky                            8                                                    6
Veľký svet techniky                         11                                                   8,50

Pre ucelené kolektívy TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!