MORAVSKÝ KRAS 19.08.2023

PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Slavkova u Brna
10:00 hod prehliadka zámku v Slavkove, ktorého interiéry západného krídla sú zdobené štukami Santina Bussiho a freskami Andrea Lanzaniho.
K nemenej zaujímavým patria monumentálne nástropné fresky, predstavujúce bohov na Olympe.
K zámku patrí barokový park, ktorý bol sprístupnený po rozsiahlej rekonštrukcii pri príležitosti konania sympózia UNESCO
o barokových záhradách v roku 1977. V jeho zadnej časti sa nachádza 6-jamkové golfové ihrisko, ktoré pokračuje aj za zámockou ohradou.

Po prehliadke pokračovanie do Moravského Krasu. Najväčšie a najlepšie vyvinuté krasové územie v ČR
nám ponúka v kaňonoch Pustý a Suchý žľab pozoruhodné pohľady.
Keďže sú pre cestnú dopravu uzatvorené, romantická je jazda ekologickým cestným vláčikom ku vstupu do Punkevnej jaskyne.
Od nej k hornému mostíku premáva lanovka.
Neopakovateľný zážitok prináša pohľad do hlbín priepasti Macocha z Horného ale aj Dolného mostíka.
Prehliadka jaskyne spojená s plavbou loďkou po podzemnej riečke Punkva, nás vnesie do sveta filmových rozprávok.

O 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod

CENA: € 29/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie Union 3 €/os.
 

Ceny  vstupov v €   - úhrada pri objednávke                                          dosp.os.    ZŤP, ZŤPS      nad 65 r.       dieťa 3 – 15 r.   štud.do 26 r.
zámok Slavkov                                                                                                    8                      7                         7                      7                             7
kombi doprava: lanovka + vláčik obojsmerne                                      11                      8                       11                     8                              8
Punkevná jaskyńa vrátane plavby                                                             14                      7                       12                     7                            12
spolu                                                                                                                     33                   22                       30                   22                            27

 


PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!