Veľkonočná nedeľa v Brne 09.04.2023

BRNIANSKE VILY: TUGENDHAT A LOW-BEER A JEHO TAJOMNÉ TECHNICKÉ PAMIATKY

PROGRAM:
06:00 hod odchod zo Žiliny do Brna, kde v mestskej časti Černá Pole stojí pamiatka zapísaná na zozname UNESCO,
vila Tugendhat, jedna z troch najznámejších funkcionalistických rezidenčných vil na svete.
Najvýznamnejšia európska stavba architekta Ludwiga Miesa van der Rohe bola v r. 2001 zapísaná
na zoznam Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Pre svoju unikátnu architektúru priláka ročne množstvo návštevníkov.

12:00 hod prehliadka ďalšej vily: Löw-Beer, ktorú si dal postaviť továrnik Moritz Fuhrmann.
Jednopodlažná vila mala štyri byty so štrnástimi izbami, siedmimi kabinetmi, troma kuchyňami,
dvoma kúpelňami a šiestimi toaletami. Priečelie zdobí secesná štukatéria a rustika.
Secesnými rastlinnými motívmi je zdobená aj keramická dlažba a liatinové zábradlie schodiska.
Po Fuhrmanovej smrti dedičia predali vilu textilnému podnikateľovi Alfredovi Löw-Beerovi.
Ten nechal vilu čiastočne stavebne upraviť. V čase okupácie ho zatkli a pri úteku zomiera.
Nacisti využívali vilu pre potreby gestapa. Pri oslobodzovaní Brna bola vila značne poškodená.
V rokoch 2013-2014 ju kompletne rekonštruovali a dnes je v nej inštalovaná výstava „Svet brnenskej buržoázie medzi Löw-Beer a Tugendhat“.
Vily spolu s Jurkovičovou vilou a vilou Stiassni patria k povestnému „ brnenskému vilovému kvartetu“.

Po prehliadke a osobnom voľne na obed spoločný presun k poslednej atrakcii dnešného dňa:
historické vodojemy s atmosférou mysterióznej podzemnej katedrály, ktoré ponúkajú zážitok ako z iného sveta
dávno zaniknutých civilizácií, boli sprístupnené nielen verejnosti, ale aj pre účely filmového nakrúcania.
K labyrintu chodieb pod Zelným trhom a jedinečnej Kostnici pod Kostolom sv. Jakuba pribudli úžasné priestory
vodojemov ukryté pod Žltým kopcom.
Štyri úchvatné podzemné nádrže s valenými klenbami slúžili k zásobovaniu obyvateľov Brna pitnou vodou až do roku 1997,
kedy boli odpojené z vodovodnej siete. Po odstavení im hrozilo zbúranie. Avšak zásluhou brnianských nadšencov
sa súbor vodojemov podarilo prehlásiť za technicko-kultúrnu pamiatku.
Táto prehliadka nie je vhodná pre osoby so zníženou pohyblivosťou a vyžaduje vhodnú pevnú obuv.

O 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod

CENA: 36 € /osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie Union 3 €/os.

                                              Vstupné – upresníme bližšie k termínu, úhrada pri objednávke
vstupné v € - orientačná cena z roku 2022              dosp.os.                    Štud. do 26 r. a nad 65 rokov     ZŤP, ZŤPS a dieťa 3 – 15 r.
Vila Tugendhat                                                                       17,50                                       10,50                                                  10,50
Vila Low-Beer                                                                           7                                                3,50                                                     3,50
Historické vodojemy                                                             7,50                                          7,50                                                     7,50

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!