Veľkonočná sobota v Brne 08.04.2023

BRNIANSKE VILY: JURKOVIČOVA A STIASSNI A JEHO TAJOMNÉ TECHNICKÉ PAMIATKY


PROGRAM:

06:00 hod odchod zo Žiliny do Brna, kde v mestskej časti Žabovresky stojí významná stavba,

vlastná vila Dušana Jurkoviča z roku 1906, ktorá patrí k vrcholným príkladom modernistickej architektúry
inšpirovanej britskou a viedenskou tvorbou s prvkami ľudového umenia.
Po prehliadke presun k vile Stiassni, ktorá patrí spolu s Vilou Tugendhat, Löw-Beer a Jurkovičovou vilou

k povestnému „ brnenskému vilovému kvartetu“. Vily reprezentujú výnimočné diela v oblasti individuálnej rodinnej výstavby

v období moderny a secesie zo začiatku minulého storočia, ale aj medzivojnovú avantgardu.

Vilu StiassnI navrhoval Ernst Wiesner pre bohatého židovského textilného priemyselníka Alfreda Stiassného,

jeho ženu Hermínu a dcéru Suzanne. Jednoduchú dispozíciu spojil s dokonalým funkčným usporiadaním.

Pani domu mala jasnú predstavu o rodinnom sídle a návrh museli niekoľkokrát prerábať.

Rodina sa do vily nasťahovala v roku 1929. Po deviatich rokoch však odišli z Československa pred blížiacou sa nemeckou okupáciou.

Potomkovia rodiny dodnes žijú v Kalifornii. Vilu zabavilo gestapo a slúžila ako „Offizierskasino“,

neskôr „zažila“ príchod oslobodzujúceho vojska 2. ukrajinského frontu maršála Malinovského a po oslobodení bola zoštátnena.

Vďaka návštevám prezidenta Beneša bola ušetrená pred necitlivými zásahmi a odvtedy je známa ako „vládna vila“,

ktorá slúžila ako reprezentatívny objekt politických predstaviteľov Brna. Hostila mnohé prominentné osoby:

všetkých prezidentov Československej republiky a zahraničné štátne návštevy.

 

Po prehliadke presun do centra mesta a po osobnom voľne na obed spoločný presun k poslednej atrakcii dňa:
historické vodojemy s atmosférou mysterióznej podzemnej katedrály, ktoré ponúkajú zážitok ako z iného sveta

dávno zaniknutých civilizácií, boli sprístupnené nielen verejnosti, ale aj pre účely filmového nakrúcania.
K labyrintu chodieb pod Zelným trhom a jedinečnej Kostnici pod Kostolom sv. Jakuba pribudli úžasné priestory vodojemov ukryté pod Žltým kopcom.

Štyri úchvatné podzemné nádrže s valenými klenbami slúžili k zásobovaniu obyvateľov Brna pitnou vodou až do roku 1997,
kedy boli odpojené z vodovodnej siete. Po odstavení im hrozilo zbúranie.

Avšak zásluhou brnianských nadšencov sa súbor vodojemov podarilo prehlásiť za technicko-kultúrnu pamiatku.

Táto prehliadka nie je vhodná pre osoby so zníženou pohyblivosťou a vyžaduje vhodnú pevnú obuv.
O 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:30 hod


CENA: 36 € /osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie Union 3 €/os.


                                              Vstupné upresníme, úhrada pri objednávke
Orientačné vstupné z r. 2022 v €             dosp.os.             Štud. do 26 r.a nad 65 rokov       ZŤP, ZŤPS a dieťa 3 – 15 r.
Jurkovičova vila                                              4,50                                        2,50                                                        2,50
Vila Stiassni                                                   10                                               8                                                              8
Historické vodojemy                                   7,50                                         7,50                                                         7,50

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN A PROGRAM UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!