Muránska planina 05.-06.09.2020

PROGRAM:

1. deň: 05.09.2020 – sobota

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Brezno do sedla Zbojská. Prechádzka ku rozhľadni a nadrozmernej soche

povestného zbojníka Jakuba Surovca. Možnosť občerstvenia v Salaši Zbojská.

09:30 hod pokračovanie autobusom cez Tisovec na Muráň.

10:00 hod výstup na hrad postavený na brale Cigánka v 13. storočí. Je spojený s menom lúpežného rytiera

Mateja Bašu. Hrad v 18. storočí vyhorel a odvtedy je neobývaný.

12:30 hod zostup ku chate Zámok pod hradom, ktorá bola súčasťou Muránskeho panstva a navštevoval ju aj sám

bulharský cár Ferdinand Coburg. Prestávka na občerstvenie z vlastných zásob.

13:30 hod pokračovanie na Veľkú lúku, náhornú plošinu uprostred lesov. Na jej severnom cípe postavili v roku

1950 žrebčín, ktorý slúži dodnes. Vyšľachtili tu plemeno Norik muránskeho typu, kríženca hucula a koňa severského

typu. Cieľom chovu sú kone vhodné na agroturistiku alebo do lesnej prevádzky.

Z Veľkej lúky asfaltovou cestou zídeme do Sedla pod Javorinkou.

15:30 hod odchod autobusom na Prednú horu

16:00 hod prehliadka reprezentatívneho Loveckého zámočku cára Ferdinanda Coburga

17:00 hod odchod na ubytovanie na brehu vodnej nádrže Miková, turistický hotel izby s príslušenstvom,

večera fakultatívne

 

2.deň: 06.09.2020 – nedeľa

po raňajkách 08:00 hod odchod autobusom do Magnezitoviec

08:30 hod pešia prechádzka k technickej pamiatke Koprášsky viadukt, ktorý so Slavošovským tunelom pripomína

nikdy nedokončené železničné trate z čias Slovenského štátu,

kedy južné územia pripadli Maďarsku a celá oblasť zostala bez železničného prepojenia.

Takzvané „Slovenské spojky“ chceli využívať predovšetkým Slavošovské papierne. Nikdy sa ich však nedočkali.

09:30 hod pokračovanie autobusom do lokality Hrádok

10:00 hod návšteva Ochtinskej aragonitovej jaskyne, zapísanej na Listine UNESCO.

Po prehliadke odchod do Slavošoviec, prechádzka ku Slavošovského tunelu.

Slavošovce sú úzko späté s osobnosťou Pavla Dobšinského: priamo uprostred obce stojí rodný dom etnografa,

pedagóga a kazateľa známeho po celom Gemeri. Preslávil nielen seba, ale predovšetkým slovenskú ľudovú

slovesnosť. Múzeum prezentuje nielen predmety, ktoré potrebovali pre život ľudia v jeho rodine, ale aj exponáty,

ktoré dokumentujú živoť na Gemeri od 19. do 19. storočia.

Pri vstupe do tunela je inštalovaná expozícia „Dobšinského svet“.

13:00 hod presun do Betliara, prestávka na neskorý obed

15:00 hod prehliadka kaštieľa

17:00 hod pokračovanie v ceste, cestou fotostop pri Chamokvej stodole a Chmarošskom viadukte pri Telgárte,

ktorý tvorí dominantu Gregorovej doliny. Postavený v 30.rokoch minulého storočia ako súčasť Telgártskej

slučky železničnej trate, ktorá potrebovala prekonať veľký výškový rozdiel na krátkom úseku je azda najfotografovanejším

objektom tejto lokality.

21:00 hod predpokladaný príchod do Žiliny

 

CENA: € 95/os. za dopravu zájazdovým autobusom, ubytovanie v turistickom hoteli s raňajkami a sprievodcu CK

 

Skupina max 20 osôb

 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2 €/os. (bez liečebných nákladov) vstupné

ZDIEĽAJTE!