Jeseň v Burgenlande: Forchtenstein-Eisenstadt 22.10.2022


Kniežatá Esterházyovci boli najvýznamnejší šľachtický rod Európy a po stáročia boli súčasťou európskych dejín.

Viac ako štyri storočia tvorili obraz celého regiónu ako veľkorysí mecenáši, vášniví zberatelia umenia,

ale aj ako vynikajúci ekonómovia.

Aj dnes hrajú Esterházyovci významnú úlohu ako podporovatelia kultúrneho diania. Patria k najdôležitejším šíriteľom kultúry

v Burgenlande a ich zámky a hrady tvoria vynikajúce zázemie pre poriadanie kultúrnych podujatí v Rakúsku.

Súkromná nadácia Esterházyovcov zachováva a zhodnocuje ich kultúrne dedičstvo a sprístupňuje ho verejnosti.


PROGRAM: 06:00 hod odchod zo Žiliny, možnosť nástupu v Bytči, Považskej Bystrici, v Bratislave

Po príchode prehliadka hradu Forchtenstein, ktorá pozostáva z hradnej kaplnky, historickej hradnej kuchyne

a zbierky historických zbraní a uniforiem. Hrad bol po stáročia pokladnicou, v ktorej boli bezpečne uložené významné zbierky

Esterházy a vlastní jednu z najväčších súkromných zbierok zbraní v Európe.

Výstava „slávne momenty vojenskej histórie Esterházy“ prezentuje udalosti od konca 17. do konta 19. storočia.

Jedinečná je aj zbierka barokového strieborného nábytku. Klenotnica je jedinou barokovou zbierkou umenia a cenností na svete,

ktorá sa zachovala na svojom pôvodnom mieste. Knieža Pavol I. Esterházy zbieral vzácne hodiny a automaty.

Hodnotné filigránske predmety pochádzajú zo 17. stor. Esterházyovská galéria predkov predstavuje najväčšiu barokovú rodinnú galériu v Strednej Európe.

Ako kuriozita sa javí svetovo jedinečný zachovaný obraz postavy Vlada Tepeša, nazývaného „Gróf Drakula“,

ktorý rovnako ako Attila, kráľ Hunov, patrí k predkom rodiny.

Turisti, ktorí už prehliadku hradu v minulosti absolvovali, môžu individuálne navštíviť klenotnicu.


Aj v tento deň sa na nádvorí hradu koná trh – tentokrát farmársky. Hlavná téma: jablká.

Miestni farmári vystavujú všetky druhov odrôd tohoto ovocia a výrobky z neho: šťavy, džemy, destiláty, záviny.
Okrem jabĺk nebudú chýbať ani iné produkty, či už z burgenlandskej husi alebo gaštanov a samozrejmosťou sú výrobky remeselníkov.

Pre záujemcov je pripravená ochutnávka 15 druhov vzácnych starých odrôd jabĺk, ktorá trvá 40 minút a je spoplatnená.

Rezervácia vopred je nutná.


Popoludní odchod do Eisenstadtu, do mesta, ktoré je pevne spojené s menom skladateľa Josepha Haydna.

Od r. 1761 tu viac ako štyridsať rokov pôsobil ako kapelmajster na dvore Esterházyovcov a dnes sa s ním
stretneme takmer všade: v Haydnkirche, v Haydnovom dome, v Haydnovom mauzóleu, alebo na zámku Esterhazy.

Hydnova sála s vynikajúcou akustikou patrí k najkrajším koncertným sálam sveta.

Zámok Esterhazy je jedným z najkrajších barokových zámkov v Rakúsku. Prezentuje kedysi honosný život kniežacieho dvora

a súčasne je centrom bohatého kultúrneho diania v Burgenlande.

 

17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:00 hod.


Cena: € 39/os. za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION € 2,50/os.

                                              skupinové vstupné Hrad Forchtenstein 13 €, zámok Eisenstadt 13 €

                          Vstupy nie sú povinné, môžete si v navštívených miestach urobiť vlastný program.

 

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!