Jedinečné zážitky pre malých i veľkých 01.09.2022

PROGRAM:
07:00 hod odchod zo Žiliny do Ostravy, návšteva ostravskej ZOO, kde možno vidieť antilopu, gazely, mačky, lemura,

leva, slona, žirafu a mnohé iné cudzokrajné zvieratá. V areáli premáva vláčik – za poplatok.

Súčasťou ostravskej ZOO je Botanický park, v ktorom sa možno prejsť po náučných chodníkoch: Cesta lesa, Cesta tieňov, Cesta vody, Bažiny.

V Expozíciach možno vidieť Bonsaje, Bambusy, Dreviny, Rastliny ďalekého východu, Štrkové záhony.

Neďaleko výbehu pand červených sa nachádza aj reštaurácia, kde je možnosť teplého jedla.

 

13:00 hod pokračovanie autobusom do areálu národnej kultúrnej pamiatky Dolní oblast Vítkovice a Vysokej pece č. 1,

kde možno voliť program podľa záujmu a v prípade detí aj ich veku:

 

1/Vysokopecný okruh v trvaní 100 minút

Bývalý priemyselný areál Dolu Hlubina, koksovne a vysokej pece Vítkovických železiarní tvorí dnes unikátnu industriálnuu pamiatku

a nezameniteľný symbol Ostravy, ktorá je zapísaná na zozname Európskeho kultúrneho dedičstva.

Podobne ako kedysi nakladali suroviny, dnes „nakladajú“ návštevníkov, aby si unikátnu technickú pamiatku mohli pozrieť zblízka.

Históriu regiónu významne ovplyvnil Salomon Rotschield, ktorý železiarne kúpil v r. 1843.

Pre zamestnancov začal budovať veľmi bohaté sociálne zázemie – robotnícke kolónie, nemocnicu, materskú školu, kostol.
V polovici 19. storočia vyrábali Vítkovice tretinu moravsko-sliezskej produkcie železa.
Výroba bola o to vzácnejšia, že sa tu uhlie aj ťažilo: do všetkých ostatných železiarní sa uhlie dovážalo.

2/ Svet techniky
V areáli Dolní oblast Vítkovice je vybudované interaktívne múzeum, kde návštevníkov čaká stretnutie s technickým vývojom,

ale tiež s románmi Julesa Verna: zaujímavosťou je, že legendárny spisovateľ sa narodil v rovnakom roku,

v ktorom začali prevádzku Vítkovické železiarne. Jedinečná výstava odhaľuje tajomstvá technických vynálezov od parného stroja až po súčasnosť.
Z niektorých exponátov dýcha patina času, sú však o to dôveryhodnejšie.
Niektoré vzbudzujú rešpekt k ťažkej práci, ktorú robotníci vykonávali denno-denne 160 rokov.
Interaktívne exponáty, ktoré sa pohybujú, zabavia malých aj veľkých návštevníkov. Ukazujú vedu a techniku v novom svetle, zábavne a hravo.
Namiesto zložitej učebnicovej teórie, praktické ukážky: môžete sa stať strojvedúcim vlaku, tavičom v továrni, kozmonautom, alebo kapitánom Nemom.

Tu je možnosť výberu a absolvovať „Veľký svet techniky“ alebo „Malý svet techniky“.

18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 20:00 hod.

Cena: 23 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný výdavok: zájazdové poistenie Union 2,50 €/osoba
Vstupné                                                                                       Dosp.osoba      Dieťa 6-15r, +65 r., ZŤP, študenti       Rodina 2+2
ZOO – platba na mieste                                                             160 Kč                                100 Kč                                             ---
Vysokopecný okruh – inkasujeme pri objednávke            11 €                                        8,50 €                                          30 €
Malý svet techniky – platba na mieste                                180 Kč                                  140 Kč                                          480 Kč
Veľký svet techniky – platba na mieste                               290 Kč                                  230 Kč                                          790 Kč

Pre ucelené kolektívy TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!