Sobota v Strážovských vrchoch 08.10.2022

PROGRAM:

07:00 hod odchod zo Žiliny do Uhrovca, kde na vyvýšenine nad obcou postavili v 16. stor. renesančný kaštieľ.
Rodina Zaiovcov ho postupne prestavala na opevnenú rodovú kúriu. V 17. storočí došlo k deľbe majetku
medzi viacerých dedičov, čo sa odrazilo aj na vzhľade kaštieľa: jednotlivé časti prechádzali samostatným slohovým vývojom.
V 18. stor. bolo nadstavené druhé poschodie a interiéry nadobudli náročnú reprezentatívnu podobu.
Známa bola predovšetkým knižnica. Začiatkom 20. stor. došlo k jeho romantickej úprave, ktorá vychádzala
z historických predlôh kaštieľa.
V súčasnosti je pre nedostatok finančných prostriedov pozastavená rekonštrukcia, ktorá sa začala v roku 1977.
Okrem nich stojí v Uhrovci aj rodný dom Ľudovíta Štúra a Alexandra Dubčeka.
Prvá expozícia bola otvorená pri príežitosti 150. výročia narodenia Ľudovíta Štúra. Expozícia zachytáva jeho životné osudy, dielo a odkaz.
Časť expozície je zas venovaná životu a dielu Alexandra Dubčeka.
Názov Jankovho vŕšku vychádza z povesti, ktorá sa traduje v rôznych podobách, ale vždy je spojená
s postavou jedného člena Jánošíkovej družiny.
Počas druhej svetovej vojny na Jankovom vŕšku pôsobila partizánska brigáda,
ktorá tu mala vybudované bunkre. V jednom z nich hitlerovské vojská upálili siedmich zranených partizánov.
Dnes tu stojí Pamätník SNP, ktorého výstavba bola dokončená v roku 1951. Neskôr postavili hotel Partizán a amfiteáter.
Celý areál slúžil na rekreačné účely a Jankov vŕšok je aj v súčasnosti cieľom turistických výletov.

Po obede presun do Uhrovského Podhradia, odkiaľ vedie turistický chodník na hrad Uhrovec.
Vzdialenosť 2 km s prevýšením približne 240 m zdoláme za viac ako hodinu, aby sme sa mohli kochať pohľadom
na zrúcaninu hradu z 13. storočia, ktorý vlastnil aj jeden z najvýznamnejších oligarchov Uhorska, Matúš Čák.
Neskôr ho kráľ Žigmund Luxemburský daroval svojmu obľúbencovi Štiborovi zo Štiboríc.
K známym majiteľom patrí aj rod Pongrácovcov, ktorí sú spájaní s falšovateľskými aktivitami na hrade.
V 17.storočí, v čase tureckého nebezpečenstva a v časoch protistavovských povstaní, slúžil ako útočisko pre šľachtu z okolia.
V 18. storočí pomaly strácal svoju funkčnosť a začali ho využívať ako väznicu.
V roku 1848 bol hrad podpáleny a začal pustnúť. V roku 1995 sa začalo s čistením hradu,
neskôr došlo k archeologickému výskumu a od roku 2015 pôsobí na hrade Občianske združenie Hrad Uhrovec,
ktoré sa podieľa na rekonštrukcii hradu. Jeho cieľom je zvrátiť ruinálny stav,
zriadiť lapidárium, spoločenskú miestnosť a priestory na ubytovanie pre hostí.
Za obnovu hospodárskej budovy na Hrade Uhrovec bola v roku 2021 udelená cena za architektúru v kategórii Fenomény architektúry.

CENA
: 26 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: UNION poistenie 1 € /osoba(obsahuje aj poistenie storna z dôvodu choroby ap.)

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!