Zámok Slavkov - priepasť Macocha - Punkevná jaskyňa 20.08.2022

PROGRAM:


06:00 hod odchod zo Žiliny do Slavkova u Brna
10:00 hod prehliadka zámku v Slavkove, ktorého interiéry západného krídla sú zdobené štukami Santina Bussiho
a freskami Andrea Lanzaniho.
K nemenej zaujímavým patria monumentálne nástropné fresky, predstavujúce bohov na Olympe.
K zámku patrí barokový park, ktorý bol sprístupnený po rozsiahlej rekonštrukcii pri príležitosti konania sympózia UNESCO
o barokových záhradách v roku 1977. V jeho zadnej časti sa nachádza 6-jamkové
golfové ihrisko, ktoré pokračuje aj za zámockou ohradou.

Po prehliadke pokračovanie do Moravského krasu. Najväčšie a najlepšie vyvinuté krasové územie v ČR
ponúka v kaňonoch Pustý a Suchý žľab pozoruhodné pohľady. Keďže sú pre cestnú dopravu uzatvorené,
romantická je jazda ekologickým cestným vláčikom ku vstupu do Punkevnej jaskyne.
Od nej k hornému mostíku premáva lanovka.

Neopakovateľný zážitok prináša pohľad do hlbín priepasti Macocha z Horného ale aj Dolného mostíka.

Prehliadka jaskyne spojená s plavbou loďkou po podzemnej riečke Punkva, nás vnesie do sveta filmových rozprávok.

O 17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 21:30 hod

CENA: € 29/osoba za zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: cestovné poistenie Union 2,50 €/os.

vstupné v € - úhrada pri objednávke                                             dosp.os.          Štud. do 26 r. a nad 65 rokov           ZŤP, ZŤPS a dieťa 3 – 15 r.
zámok Slavkov                                                                                         6,50                                      4,50                                                        4,50
Punkevná j. vrátane plavby, lanovka + vláčik obojsmerne   22,50                                    17                                                           13,50
Spolu:                                                                                                       29                                          21,50                                                     18

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!