Valtické vinobranie a Lednicko-Valtický areál 01.10.2022

Program:


05:30 hod odchod zo Žiliny do Lednicko-Valtického areálu, ktorý je od roku 1996
zapísaný na listine Svetového kultúrneho dedičstva UNESCO.
Najrozsiahlejšia komponovaná krajina na svete ponúka návštevníkovi zážitky rôzneho druhu.
Romantické prechádzky, rozhľadne, kolonády, skleník, akvárium, zámky,
či cykloturistika a vodné športy, lákajú mnohých návštevníkov.


10:30 hod prehliadka historických miestností zámku Lednice, „rekreačnej chaty“ Lichtensteinovcov,
a pobyt v areáli s možnosťou prehliadky Skleníka, v ktorom sú mnohé tropické a subtropické rastliny,

pešej prechádzky okolo jazera k Minaretu, plavby loďkou späť k zámku - fakultatívne.


13:00 hod presun autobusom do Valtíc, prehliadka zámku v mestečku, ktoré je považované
za hlavné mesto vína v Čechách. V jeho podzemí je umiestnený Národný salón vín.
Prehliadka vínnej pivnice spojená s degustáciou vína – za príplatok.
Po prehliadke zámku osobné voľno na „Valtickom vinobraní“, ktoré sa koná na námestí Svobody.

Počas celého dňa sa koná bohatý kultúrny program, predaj burčiaku a vína,
ako aj povestný „jarmark“.


18:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod.


CENA: 29 /osoba za dopravu zájazdovým autobusom a sprievodcu CK


Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/osoba


Orientačné vstupné – úhrada pri objednávke
                                             dosp. os.                   65+,ZŤP, 6-18 r.
Lednice                                11 €                                    8,50 €
Skleník Lednice                   4,50 €                              3,50 €
Valtice                                  10 €                                     8 €
Vínna pivnica vrátane degustácie

 

Výdavok na mieste: vstupné na vinobranie


PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!