Južné Čechy 25.-27.09.2020

Program:

1. deň: 25.09.2020 - piatok

06:00 hod odchod zo Žiliny cez Drietomu a Brno do Telča, ktoré je považované za najkrajšie malé mesto v ČR.

V r. 1992 bolo zapísané na Zoznam svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO.

Po príchode osobné voľno na obed.

13:00 hod prehliadka zámku s anglickým parkom, ktorý je považovaný za klenot moravskej renesančnej architektúry.

Vďaka citlivým zásahom v minulosti sa tu zachovali pôvodne interiéry. Pokračovanie do Jindřichovho Hradca,

ktorý leží presne na pätnástom poludníku.

15:30 hod prehliadka hradu – základný okruh.

Pokračovanie na ubytovanie do Hlubokej, večera fakultatívne.

 

2.deň: 26.09.2020 - sobota

raňajky

09:00 hod prehliadka zámku Kratochvíle – renesančný klenot, ktorý vznikol zo sna romantického talianskeho staviteľa,

ktorý v cudzích službách spomína na svoj domov.

Zlatý sál predstavuje vrchol renesančného štukatérskeho umenia.

Pokračovanie do Prachatíc, prehliadka mesta a osobné voľno na obed.

12:30 hod odchod do Českého Krumlova, 14:20 hod prehliadka zámku, najrozsiahlejšej stavby svojho druhu v Čechách a mesta,

v ktorom sa rieka Vltava trikrát otáča, aby obtiekla centrum mesta, takže sa zdá, že ide o dve rôzne rieky, osobné voľno na večeru.

Odchod na ubytovanie v neskorších večerných hodinách.

 

3. deň: 27.09.2020 - nedeľa

raňajky

09:50 hod prehliadka zámku Hluboká, postaveného podľa vzoru anglického zámku Windsor, v prípade záujmu výstup na vyhliadkovú vežu.

Pokračovanie do kúpeľného mesta Třeboň, uprostred malebných juhočeských rybníkov. 

11:30 hod návšteva hrobky Schwarzenbergov na brehu jazera Svet, osobné voľno na obed

14:30 hod prehliadka zámku a mesta, ktoré vzniklo na obchodnej ceste medzi Uhorskom a Bavorskom.
 

Po prehliadke odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 22:00 hod.

 

Cena: 139 €/osoba za dopravu zájazdovým autobusom, 2 x ubytovanie s raňajkami v hoteli *** sprievodca CK

 

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 6 €/osoba

 

Orientačné vstupné do kultúrnych pamiatok – pri absolvovaní všetkých vstupov 43 €/dosp.os.; 30 €/senior +65 r., ZŤP; ZŤP/S zdarma

ZDIEĽAJTE!