V roku 2022 sme realizovali: Romantika a technické pamiatky Severnej Moravy 23.04.2022

Program:
07:00 hod odc
hod zo Žiliny do Karvinej, krátka prechádzka po zámockom parku Boženy Nemcovej
so vzácnymi drevinami, malým ZOO kútikom a detským kútikom v štýle slovanského hradiska.
10:00 hod prehliadka historických miestností malebného empírového zámku Fryštát
s bohatými interiérmi, ktorý bol verejnosti sprístupnený po rozsiahlej rekonštrukcii až v r. 1997.
Jeho história je spojená s kniežacou rodinou tešínskych Piastovcov a Larisch-Mönnichov,
ktorá mala významné postavenie aj na cisárskom dvore vo Viedni.

Po prehliadke osobné voľno na obed. Po obede pokračovanie do Kopřivnice, ktorá bola v roku 1948 povýšená na mesto.
Napriek tomu si zachovala vidiecky charakter s drevenými domami a poliami. Svoju tvár zmenila v 70. rokoch 20.stor.,
o čo sa pričinil rozmach automobilky Tatra. V Technickom múzeu v centre mesta je atraktívna expozícia vzácnych exponátov jej výroby,
ktorou nás prevedie miestny sprievodca. V novembri 2021 bolo v zrekonštruovanej budove bývalej zlievarne automobilky
otvorené Múzeum nákladných automobilov TATRA a v jeho bezprostrednej blízkosti bol postavený depozitár Slovenskej strely.
Tento motorový voz je národnou technickou pamiatkou a je jedným z najväčších turistických lákadiel Kopřivnice.

Z Kopřivnice to je len na skok do Štramberku. Prehliadka veľmi zaujímavého horského mestečka,
ktoré pre svoju malebnosť nazývajú aj Moravský Betlehem. Je známe svojou „trúbou“,
s množstvom historicky cenných meštianskych domov, s príjemnou atmosférou malomesta,
divokou botanickou záhradou, kamenným bludiskom...
V miestnom pivovare varia obľúbené pivo. Nemenej zaujímavý je aj voňavý cukrárenský výrobok
– perníkové „Štramberské uši“, ktoré sa tu pečú celé stáročia na pamiatku legendárneho víťazstva kresťanov
nad mongolským vojskom v roku 1241.

17:30 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:15 hod.

CENA: 26 €/osoba za pohodlný zájazdový autobus a sprievodcu CK

Nepovinný príplatok: zájazdové poistenie UNION 2,50 €/osoba

Výdavok na mieste: vstupné                dosp.os       senior, študent, ZŤP
zámok Fryštát                                              4,50 €                             3€
Technické múzeum                                   6,50 €                             5 €
Expozícia Emila a Dany Zátopkových 2 €                                   1 €

PRE UCELENÉ KOLEKTÍVY PROGRAM A MIESTO ODCHODU PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!