Sv.Anton a Salamandrové dni v Banskej Štiavnici 12.09.2020

Program:  

06:30 hod. odchod zo Žiliny do Svätého Antona. Prehliadka barokového kaštieľa, ktorý je obklopený krásnym anglickým parkom s jazierkami
a umelou jaskyňou.  Súčasťou histórie kaštieľa sú rodiny Koháryovcov a Coburgovcov, ktorí sem sústredili prekrásne diela umu a šikovných rúk umelcov
a remeselníckych majstrov z rôznych kútov sveta, od začiatku 18. storočia do začiatku 20. storočia.

Bohato zariadený kaštieľ ponúka umelecko- historickú expozíciu, v ktorej sa odzrkadľuje spôsob života, vkus a záľuby týchto dvoch rodín. Druhá, poľovnícka expozícia, najväčšia svojho druhu na Slovensku, obsahuje množstvo vzácných trofejí zveri, ale aj bohatú zbierku poľovných zbraní, obrazov, umeleckých predmetov či fotografií. Vďaka neobvyklej celistvosti, autentickej podobe a rozmanitosti zbierok bol celý komplex v roku 1985 vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

Po prehliadke pokračovanie do Banskej Štiavnice, prehliadka mesta so sprievodcom. Banská Štiavnica bola už v r. 1950 vyhlásená za Mestskú Pamiatkovú rezerváciu. Kostol sv. Kataríny, hlavné námestie Svätej  Trojice a ďalšie pamiatky tohoto mesta sú natoľko vzácne, že historické centrum bolo v roku 1993 zaradené do zoznamu UNESCO.

Osobné voľno na podujatí  Salamandrové dni - Mestské slávnosti, oslavy baníkov, geológov, hutníkov
a naftárov, oslava bohatej štiavnickej histórie, tradícií a samozrejme dobrá zábava. Tradíciu slávností začali študenti slávnej Baníckej akadémie.
Od deväťdesiatych rokov minulého storočia sa Salamandrové dni konajú každoročne, okrem historického Salamandrového sprievodu sú plné hudby, tradičného jarmoku a ďalšej zábavy. Postupom času sa zmenili na mestský festival s hudbou rôznych žánrov, výstavami, samotným sprievodom, trhmi, besedami, umeleckými prezentáciami, ako aj akciami pre deti od divadelných predstavení, vystúpení sokoliarov a animačných programov až po ukážky prác modelárov či pôsobenie šermiarov.
 

Cca o 17:00 hod odchod na cestu späť, predpokladaný návrat do Žiliny do 19:30 hod
 

CENA: 21 € /os. za zájazdový autobus a sprievodcu CK               
                              

Nepovinný príplatok:
Svätý Anton 10 €/ dosp. os.; 8 €/senior nad 64 r.; 6 €/dieťa 6-18 r.; 5 €/študent, ITIC, ZŤP
 

ZDIEĽAJTE!