Ponuka pre školy: Orava: po stopách literátov

NÁVRH PROGRAMU:

Ráno odchod do Dolného Kubína, rechádzka k miestnemu cintorínu, na ktorom je P.O.Hviezdoslav pochovaný,

09:00 hod návšteva lietrárnej expozície v Múzeu P.O.Hviezdoslava,
 

presun autobusom do Jasenovej, vstup do Rodného domu M. Kukučína

pokračovanie na Oravský hrad, prehliadka

po prehliadke odchod na cestu späť,

predpokladaný návrat do 17,00 hod

Cenu za zájazdový autobus a sprievodcu CK/žiak vypočítame podľa počtu platiacich a miesta východiska zájazdu


Nepovinný príplatok: vstupné

Literárna expozícia a Čaplovičova knižnica 2 €

Rodný dom M. Kukučína 1,50 €
Oravský hrad 4,50 €

TERMÍN, PROGRAM A MIESTO ODCHODU UPRAVÍME PODĽA POŽIADAVKY

ZDIEĽAJTE!