Ponuka pre školy: Orava: po stopách literátov

NÁVRH PROGRAMU:

07:00 hod odchod do Jasenovej

vstup do Rodného domu M. Kukučína

presun do Dolného Kubína – návšteva Múzea P.O.Hviezdoslava,

prechádzka k miestnemu cintorínu, na ktorom je P.O.H. pochovaný,

pokračovanie na Oravský hrad, prehliadka

po prehliadke odchod na cestu späť,

predpokladaný návrat do 16,00 hod

CENA za dopravu zájazdovým autobusom v závislosti od miesta východiska, sprievodcu CK a vstupné
vypracujeme na základe konkrétnej požiadavky

Odporúčaný počet: 42 platiacich žiakov, pedagogický dozor max. 4 osoby zdarma

ZDIEĽAJTE!